Rozhodnutím o udělení akreditace oboru všeobecné lékařství se komise bude znovu zabývat na svém dubnovém jednání, řekla předsedkyně komise Vladimíra Dvořáková. Před rozhodnutím komise nechce připravenost univerzity hodnotit.

Právě kvalitní personální zabezpečení však považuje předsedkyně komise za velmi důležité. "Pokud vzniká obor takového typu, tak opravdu nikdo nepřemýšlí, že dává akreditaci na krátkou dobu..., ale že prostě je to úplně zásadní věc," vysvětlila Dvořáková.

Dodala, že univerzita musí v personální oblasti doplnit především technické detaily. Například pokud určitý předmět učí více pedagogů, jaký bude podíl jednotlivých vyučujících kantorů. Rektor univerzity Jiří Močkoř uvedl, že univerzita je tyto doplňující podklady schopna dodat přibližně během týdne. Močkoř byl po návštěvě komise spokojen.

Rektor: akreditaci jsme blíž

"Řekl bych, že jsme akreditaci opravdu blíž. Myslím si, že v některých věcech byli možná i trošku překvapeni, jak jsme daleko například v oblasti výzkumu nebo materiálního zabezpečení. To si myslím, že rozhodně nečekali," uvedl Močkoř.

Komise rovněž navštívila ostravskou fakultní nemocnici a podmínky pro výuku jsou podle ní dostatečné, stejně jako další zázemí pro výuku. Přímou návštěvu Ostravy komise uvítala. "Bylo tady soustředěno 30 klíčových pracovníků, kteří by měli garantovat jednotlivé studijní obory a každý z nich měl možnost Akreditační komisi říci, jakou má představu o personálním zabezpečení svého oboru, jeho dalším rozvoji i o zaměření vědecko-výzkumné práce," řekl člen stálé pracovní skupiny pro lékařství při Akreditační komisi Josef Fusek. Dodal, že představy některých garantů jsou velice konkrétní a přijatelné.

Akreditační komise má 21 členů, o akreditaci se hlasuje bez přítomnosti žadatele. Shodnout se na udělení akreditace musí alespoň nadpoloviční počet členů komise, tedy 11 lidí.

Ostravská univerzita by v případě schválení akreditace chtěla s výukou začít ještě v nadcházejícím akademickém roce. Do prvního ročníku by mohlo být přijato 80 posluchačů. Dosud bylo do přípravy lékařské fakulty investováno asi 30 milionů korun.
Lékařské fakulty mají v České republice univerzity v Praze, Plzni, Hradci Králové, Olomouci a Brně.