Prezident Václav Klaus v projevu k rektorům vyjádřil obavy, aby rostoucí počet vysokoškolských studentů nepoškozoval kvalitu studia. „Já plně důvěřuju vám, že jste si toho velmi dobře vědomi a že se vynasnažíte, aby k žádnému ubírání kvality našeho vysokého školství jeho kvantitou nedocházelo,“ řekl.

Fakt, že roste počet zájemců o vysokoškolské studium a zároveň se nemění očekávání společnosti od univerzit, potvrdil v projevu, který přednesl i za své kolegy, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl. „Je potřeba této realitě přizpůsobit podmínky existence vysokých škol, legislativu, způsoby financování,“ řekl. „Bez toho by zvyšování nároků na kvalitu při setrvalé kvantitativní zátěži bylo velmi obtížné,“ podotkl.

V Olomouci přibude prorektorů

O dva prorektory více než dosud bude mít ve svém týmu nový rektor Univerzity Palackého v Olomouci (UP) Miroslav Mašláň. „Spolupracovat bude s týmem sedmi prorektorů, kterým dnes předá jmenovací listiny,“ řekl mluvčí UP Rostislav Hladký.

„Po delším zvažování jsem se rozhodl počet prorektorů UP navýšit. Hodlám jmenovat osobnosti, které s nabídnutou funkcí již vyjádřily souhlas,“ uvedl Mašláň.

„Chci pokračovat v rozvoji univerzity tak, aby byla uznávanou univerzitou ve středoevropském regionu, a dosáhnout toho, aby nenastal pokles zájmu studentů o studium na této univerzitě. Třetí prioritou je využít prostředky, které se dnes pro rozvoj univerzity nabízejí ve strukturálních fondech,“ řekl Mašláň.

V Liberci připravují ankety a průzkumy

Nový rektor Zdeněk Kůs, který včera nastoupil do čela Technické univerzity v Liberci, považuje za svůj hlavní úkol další rozvoj školy a zlepšování podmínek pro vědu a výzkum. K jeho prioritám patří i zlepšování podmínek pro studenty a vztahů mezi pedagogy a studenty. Chystá proto řadu anket a průzkumů, které by měly ukázat, jak vztahy na univerzitě ještě zlepšit. Několikanásobně by se podle něj měl také zvýšit počet studentů, kteří budou vyjíždět na stáže do zahraničí.

V nejbližším období čeká Kůse výstavba nového výzkumného centra pro nanomateriály, které je největší investiční akcí v historii školy. Univerzita na něj získala 800 miliónů korun z evropských fondů a připraven má ještě další projekt za zhruba půl miliardy.

Jiří T. Kotalík se do vedení AVU vrátil po šestileté pauze

Dvě funkční období už strávil v letech 1997 až 2003 ve vedení pražské Akademie výtvarných umění (AVU) Jiří T. Kotalík. Včera se do funkce rektora vrátil po šestileté pauze, kdy školu vedl Jiří Sopko.

Kotalíkovo zvolení se nelíbilo některým studentům školy. Podle nich fakt, že senát zvolil do čela AVU člověka, který ji už dříve vedl, svědčí o konzervativní tendenci směřování školy. Studenti a absolventi AVU ke konci loňského roku sepsali otevřený dopis, v němž požadovali změny, například ve způsobu obsazování pedagogických míst.

Kritici z Iniciativy "pro avu" ale možná našli s novým rektorem společnou řeč. Na základě dohody s Kotalíkem tak iniciativa uspořádá na konec února veřejné setkání akademické obce AVU, kde by se mělo hovořit u budoucnosti a směřování školy.