Rada se poprvé sešla začátkem letošního roku pod vedením profesora Rudolfa Haňky, který působí na univerzitě v Cambridge. „Od osobností zastoupených v Radě si mimo jiné slibuji, že pomohou vyvést práce na reformě z uzavřeného kruhu,“ řekla včera Kopicová novinářům.

Popis problémů se shoduje, řešení se rozcházejí

Profesor Haňka konstatoval, že on i jeho kolegové v Radě prostudovali nejrůznější návrhy zásad reformy terciárního vzdělávání vzniklé napříč politickým spektrem. „Nalezli jsme překvapivou shodu v popisu problémů,“ uvedl Haňka. Navržené cesty, jak tyto problémy řešit, jsou ale podle něj naprosto odlišné.

Upozornil také, že Rada nebude navrhovat školné. „Napřed musí v praxi fungovat systém finanční pomoci studentům,“ vysvětlil Haňka.

Odborníci při práci vycházejí hlavně ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Ta Česku doporučila třeba i rozvrstvení vysokých škol na výzkumné univerzity, vzdělávací instituce a profesně orientované školy.  

Peníze pro studenty na jaře do vlády

Plán finanční pomoci studentům chce Kopicová předložit ještě letos na jaře vládě. Plán podle ní počítá třeba se zavedením systému půjček, spoření na vzdělávání nebo zavedení přímé finanční podpory chudým studentům. Teprve na to by pak mohlo navazovat zavedení školného.

Profesor Haňka předložil k úvaze také to, že mezi Českem a Velkou Británií, kde dlouhodobě působí, existuje velký nepoměr v počtu obyvatel na počet vysokých škol. Zatímco v Británii je na 60 miliónů obyvatel 130 vysokých škol, na desetimilionové Česko jich připadá 75, z toho na 45 soukromých.