Fond nyní zahajuje vánoční kolo sbírky formou složenek rozesílaných do schránek, která už 15 let pomáhá udržet v chodu všechny tyto jeho aktivity. Bez prostředků získaných sbírkou by dnes nemohly fungovat ani Klokánky, které nabízejí ohroženým dětem místo ústavů přechodnou rodinnou péči, ani azylové domy pro rodiny s dětmi.

Klokánky jsou levnější než tradiční zařízení

Klokánků je dnes 17 a mají kapacitu 402 míst, azylových domů provozuje FOD šest, jejich kapacita je 120 míst.

Forma péče v Klokáncích je ve srovnání s konvenčními kojeneckými ústavy a dětskými domovy výrazně levnější. Příspěvky státu na tuto potřebnou činnost pokrývají sotva polovinu nákladů FOD a ve srovnání s rokem 2008 se letos dokonce o pět miliónů korun snížily, zatímco počet ohrožených – zejména týraných - dětí neustále roste.

Počet týraných dětí stále roste

„V Česku je asi 200 tisíc dětských obětí nějaké formy násilí,“ uvádí  Eva Vaníčková z Ústavu zdraví dětí a mládeže Univerzity Karlovy v Praze. Ještě více dětí má s násilím ojedinělou zkušenost. Počtem případů se naše země řadí k evropskému průměru, ale vybočuje ve vyšší četnosti tělesných trestů a mnohem větší emocionální deprivaci, která pramení z častého umísťování dětí do ústavů.

Dárci posílají stokoruny i milióny

„Nesmírně si vážíme každého příspěvku, který nám umožní nevzdávat náš boj za zmírnění následků těchto jevů,“ říká předsedkyně FOD Marie Vodičková. „Jsme vděčni velkým dárcům z podnikatelské sféry, kteří cítí svou společenskou odpovědnost a přispívají na pomoc ohroženým dětem statisícovými i miliónovými částkami, skláníme se v úctě před každým člověkem, který navzdory dnešní těžké ekonomické situaci  pomůže podle svých možností třeba desetikorunou,“ říká Marie Vodičková.

Dárci, kteří přispějí více než tisícikorunou ročně, mohou zároveň uplatnit daňovou úlevu. Ze Zákona o dani z příjmu vyplývá, že od základu lze odečíst hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč u fyzických osob a 2000 korun u právnických osob.

Stále roste podíl příspěvků zaslaných prostřednictvím dárcovských textových zpráv, DMS. Fond ohrožených dětí patří v Česku k jejich nejčastějším adresátům hned po UNICEF. „Když si uvědomíme, kolik Češi vlastní mobilních telefonů a jaké částky platí operátorům za různé služby, jeví se 30 korun za jednu DMS jako dobrá cena,“ je přesvědčena Vodičková.

Navíc není problém nastavit pravidelné zasílání těchto zpráv.

Jak můžete zasílat příspěvky

Individuální příspěvky lze zasílat na tento bankovní účet: 30 55 103/300. Příspěvek pomocí mobilního telefonu je možné zaslat ve tvaru DMS FODKLOKANEK na číslo 87777. Pokud se dárce rozhodne přispívat pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku, stačí na totéž číslo odeslat zprávu ve tvaru DMS ROK FODKLOKANEK. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz.