"Celková úroveň výsledků maturitního vzdělávání se za 11 let prakticky nezměnila, výsledky středních škol jsou až překvapivě stabilní. Je to v rozporu se všeobecným přesvědčením, že kvalita škol a zejména maturantů v poslední době silně upadá," uvedl Šteffl na svém blogu. Maturanti podle něho v roce 1998 i letos absolvovali testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, cizího jazyka - anglického a německého jazyka - a matematiky.

Výsledky v českém jazyce se podle Scio "prakticky nezměnily". "Z podrobnější analýzy testů vyplývá malý posun směrem od znalostního (encyklopedického) pojetí literatury k obecnějším znalostem a k práci s textem," stojí na Štefflově blogu. Znalost cizího jazyka se podle výsledků testů nezměnila v němčině, zlepšení ve všech směrech však společnost zaznamenala u anglického jazyka. Jako možné důvody Šteffl uvedl cestování, využívání internetu nebo dostupnost anglických materiálů nebo filmů.

Maturanti pokulhávají v matematice

Maturanti se však celkově zhoršili v matematice. Podle závěrů společnosti lze asi polovinu zhoršení přičíst menší znalosti práce s čísly, za kterou prý stojí nástup kalkulaček a počítačů. "Ke zhoršení s velkou pravděpodobností přispívá zvětšený podíl populace nastupující do maturitních oborů, který nemá pro zvládání matematiky potřebné předpoklady a patrně i klesající zájem žáků o matematiku a klesající počet hodin výuky," uvedl Šteffl.

Celkové zlepšení Scio zaznamenala u testů obecných studijních předpokladů. Podle Šteffla to může být způsobeno většími zkušenostmi s podobnými testy než v roce 1998 nebo lepší schopností maturantů pracovat s informacemi. Dalším důvodem může být podle společnosti lepší rodinné zázemí žáků, protože oproti roku 1998 stoupl počet studentů, u nichž má alespoň jeden z rodičů vysokoškolské vzdělání.

"Za pozornost ovšem stojí to, že vlastně vzhledem k nárůstu podílu maturantů v populačním ročníku mělo dojít ve všech předmětech ke zhoršení," uvedl k výsledkům Šteffl. Na střední školy s maturitou podle něho oproti roku 1998 nastupuje o 26 procent žáků z populačního ročníku víc, u gymnázií činí rozdíl dokonce 44 procent. Podle Šteffla se snižuje výběrovost gymnázií i středních škol a na školy tak nastupují studenti se stále horšími předpoklady. "A přesto je možné říci, že výsledky středních škol měřené znalostními testy se nezměnily," uvedl šéf Scio.