Kotalíkovým protikandidátem byl Jiří Příhoda, další z pedagogů Akademie. Nový rektor byl zvolen již po prvním kole poměrem hlasů 16:5.

Sedmapadesátiletý Kotalík vystudoval dějiny umění a historii na Masarykově univerzitě v Brně a Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve druhé polovině sedmdesátých let 20. století působil jako historik umění na Pražském středisku památkové péče a ochrany přírody, v letech 1981-84 na Filozofické fakultě a od 1. ledna 1984 nastoupil na AVU jako asistent Katedry teorie dějin umění.

V období 1997 – 2003 byl po dvě funkční období rektorem AVU, v letech 2003 – 2004 byl jmenován generálním ředitelem Národního památkového ústavu. Od roku 2003 je vedoucím Katedry teorie dějin umění na AVU.

Po zveřejnění jmen kandidátů před definitivní volbou Akademického senátu se zvedla vlna diskuze prosazující důraznější změny v celkovém vedení Akademie, které by vedly k celkovému otevření instituce veřejnosti, omlazení pedagogického kolektivu a potřeby návaznosti na aktuální světové umělecké tendence včetně intenzívnější spolupráce se zahraničními vysokými uměleckými školami.

Současný rektor AVU Jiří Sopko ukončí své druhé čtyřleté funční období k 31. lednu 2010.