Na tomto úkolu pracují v rámci projektu, který financuje americký Úřad pro námořní výzkum. Základem pro práci výzkumníků jsou data o pirátském chování dostupná na internetu. „Modelujeme je jako složitý multiagentní systém,“ říká vedoucí Centra agentních technologií Michal Pěchouček. Takovéto chování je dále smíšeno s reálnými daty popisujícími lodní dopravu z databáze AIS společnosti CNS Systems, uvedl Pěchouček pro časopis Technicall.

Teorie her nasměruje vojenské hlídky

„Takováto informace bude sloužit jako vstup do algoritmů založených na teorii her, jejichž cílem bude co nejefektivněji naplánovat trajektorie vojenských hlídek na moři a minimalizovat tak riziko přepadení,“ vysvětluje Pěchouček.

Výzkumníky z ČVUT byli motivováni systémem vyvinutým na jedné z univerzit v USA. Ten umožňuje podobným způsobem rozmisťovat létající maršály na letecké linky s největším rizikem únosu letadla.

Plánují chytat i piráty na síti

Podobný model je používán také v systému CAMNEP, který se na ČVUT vyvíjí již delší dobu za účelem rozpoznávání podezřelého chování na počítačových sítích. Systém je zaměřen na vysokorychlostní páteřní sítě. O taková systémy mají zájem v Jižní Koreji, kde funguje jedno z nejrychlejších internetových připojení na světě.

Vývoj tohoto systému financovala americká armáda. Nyní jej vědci rozšiřují o algoritmy modelující chování případných narušitelů sítě, a to podobným způsobem jako v boji proti námořním pirátům.

„Použití metod umělé inteligence a specializovaných agentních technologií pro detekci nepřátelského chování je jedním z důležitých trendů poslední doby,“ líčí Michal Pěchouček. Podle něj je třeba nalézt v získaných datech předem neznámé vzorce chování, které by mohly případně vést ke zneužití privátních informací, charakterizovat útok či narušení infrastruktury.