Nobelova cena byla rozdělena mezi tři lékaře, kteří zjistili, jak stárnou buňky. Zaměřili se na telomery, které zakončují chromozomy. Během dělení buněk se zkracují, až se buňky nemohou dál dělit.

Podle výboru tito tři vědci odhalili klíčový problém v biologii - jak „mohou být chromozomy kopírovány vcelku a jak jsou ochráněny proti degradaci,“ uvedl ve zdůvodnění výbor udělující cenu.

Blackburnová je jednou z klíčových postav výzkumu telomer, je označována za babičku výzkumu v celé oblasti. Szostak zjistil, že telomery si jsou v jednotlivých říších živých organismů podobné a jen minimálně se proměňují. Greiderová objevila enzym telomerázu, který částečně obnovuje délku telomery.

V devadesátých letech se výzkum zaměřil především na roli telomer u zhoubných nádorů a naznačil možné zaměření léčebných metod. Také se ukázalo, že krátké telomery hrají roli u geneticky podmíněných nemocí. Výzkum mimo jiné ukázal, že ženy, které jsou vystaveny stresu, mají telomery kratší.

Výzkum telomer vysvětluje, proč se klonované organismy dožívají krátkého věku, protože jejich buňky už jsou starší a telomery kratší.

Loni cenu za lékařství a fyziologii získali virologové - Němec Harald zur Hausen a Francouzi Françoise Barréová-Sinoussiová a Luc Montagnier. Haralda zur Hausena výbor odměnil za to, že objevil lidské papiloviry, které způsobují rakovinu děložního čípku. Barréové-Sinoussiové a Montagnierovi se před čtvrt stoletím podařilo izolovat virus způsobující AIDS.