Studenti se na konferenci naučí řešit problémy, které teprve přijdou. Hlavním tématem březnové studentské konference Porgmun, pořádané pražskými studenty, jsou nedostatky současného světa. Jedná se například o nedostatečnou komunikaci, neochotu ke vzájemné spolupráci, despekt k ostatním. 

Jedná se o jednu z mnoha světových MUN (Model United Nations) konferencí, které simulují fungování Organizace spojených národů. Studenti společně řeší mezinárodní otázky a debatují o globálních problémech, které se projednávají na zasedáních OSN.

Porgmun si dává za cíl naučit mladé lidi spolu komunikovat a vést dialog, bez ohledu na jejich názor či zaujetí. Studenti se učí diskutovat, nalézat zásadní otázky současného světa, rozpoznávat klíčové problémy a následně je řešit.

Akci pořádají žáci pražských gymnázií Nový PORG a PORG Libeň. Organizační tým čítá téměř 40 lidí a příprava akce trvá téměř celý rok.

„Máme minimální rozpočet a vše děláme v našem volném čase. Jsme ale přesvědčeni, že děláme dobrou věc. Snažíme se vzbudit vzájemné porozumění, aby spolu lidé lépe vycházeli a společně se zabývali důležitými otázkami naší doby,“ vysvětluje jedna z organizátorek Barbora Lišková.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.