„Poděkování náleží všem učitelkám a učitelům základních a mateřských škol v Praze 13 bez výjimky,“ řekl starosta. „Díky vám máme vynikající školy, které mají dobré jméno a je o ně zájem. Městská část dělá vše pro to, aby ve školách bylo příjemné prostředí a aby byly dobře vybavené. Zateplili jsme všechny budovy, modernizujeme šatny, kuchyně, sportovní areály. V současné době rekonstruujeme sociální zařízení ve školkách. Zajistili jsme vybavení audiovizuálních učeben a interaktivní tabule. Jsme na vaší straně a držíme vám palce.“

Poté starosta David Vodrážka a jeho zástupce pro školství David Zelený osobně poděkovali celkem 31 zasloužilým učitelkám a předali jim plaketu J. A. Komenského s čestným uznáním a finanční dar. Oceněnými byly většinou učitelky mateřských a základních škol, dvě ředitelky základní školy a jedna ředitelka mateřské školy.

Praha 13 je zřizovatelem 10 základních a 21 mateřských škol. Základní školy mají v tomto školním roce dohromady přes 4800 žáků, mateřské školy se starají o více než 2300 dětí.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.