Hlavní obsah
Celkový pohled na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Foto: Stanislava Dvořáková

Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod pozvala veřejnost na prohlídku

Ústecká společnost s. r. o. TEPVOS po dokončení rekonstrukce čistírny odpadních vod a jejím uvedení do zkušebního provozu připravila na sobotu 27. září pro širokou veřejnost prohlídku jejího provozu formou Dne otevřených dveří.

Celkový pohled na zrekonstruovanou čistírnu odpadních vod. Foto: Stanislava Dvořáková
Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod pozvala veřejnost na prohlídku

Tepvos s. r. o. je odbornou firmou vlastněnou městem Ústí nad Orlicí. Zařízení bylo uvedeno do provozu v roce 1993, kdy čištěním odpadní vody z města pozitivně ovlivňuje kvalitu vody v řece Tiché Orlici. Po 20 letech původně užité technologie zastaraly a zařízení se opotřebovalo. Přísnější požadavky na kvalitu vypouštěné vody si tak vyžádaly její nezbytnou přestavbu.

Čistírna odpadních vod proto prošla náročnou rekonstrukcí a je druhým největším projektem v Pardubickém kraji. Smyslem je docílit kvalitnější a efektivnější zpracování odpadních vod a tím i ochrany životního prostředí. Nově instalované moderní technologie obstojí před evropskou legislativou a navíc je čistírna vybudována převážně za peníze Evropské unie. Zefektivnění zpracování odpadních vod přineslo zároveň možnost připojení dalších obcí, a to Libchav a Dlouhé Třebové.

V průběhu letošního roku došlo i k podstatné obměně kanalizační sítě ve městě a tak se stalo další zpracování odpadních vod zájmem obyvatel města. Z tohoto důvodu městská společnost TEPVOS připravila Den otevřených dveří čističky odpadních vod umístěné za městem směrem k Dolním Libchavám, kdy bylo umožněno početným zájemcům prostřednictvím výkladu zaměstnanců objektu uvidět místa, která nejsou běžně přístupná.

V průběhu prohlídky se tak zájemci seznámili s hrubým a mechanickým předčištěním, novou biologickou linkou, halovým a plynovým hospodářstvím a prohlédli si kompletní elektro část a středisko řízení technického provozu. Zároveň byly vystaveny fotografie dokumentující celý průběh rekonstrukce od jejího začátku 6. června 2012 až do 1. července 2014, kdy byl zahájen zkušební provoz.

Dotazy směřovaly na dopad řešení v případě přívalových dešťů, kdy zejména v dolním městě dochází k záplavám. Součástí nového odtoku odpadních vod je i rekonstrukce čerpací stanice a odlehčovací komory v Nádražní ulici, kterou však bude možné provést až v příštím roce po dokončení výstavby železničního koridoru. Zde se pak počítá s novým širším potrubím se snížením výpusti a odtokem do řeky Třebovky. Rychlejší odtok by pak měl zmenšit nebezpečí, případně výšku hladiny záplav.

Poslední částí prohlídky byl zajímavý programový bod - ústecká voda jinak. Tepvos má ve své činnosti dodávku pitné vody vedenou více než stokilometrovou vodovodní sítí. Díky hloubkovým vrtům nedostatkem kvalitní vody město netrpí, navíc byl vybudován pod Kubincovým kopcem další 180 metrový vrt. Zároveň byla v letošním roce dokončena oprava městského vodojemu z roku 1900.

Jako občerstvení byla na rozloučenou podávána pravá ústecká voda jen ochucená citrónem, lístky máty a ledovou tříští s doporučením, že takto upravená voda je zdravější než sladké limonády či přeslazené šťávy.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků