Hlavní obsah
Kaple sv. Antonína Foto: Jan Kaše

Sloužil tajemný vrch nad šumavskými Rozsedly k léčení?

Nedaleko Sušice se v malebném údolí ohraničeném mohutným šumavským masivem nachází malá obec s výraznou dominantou – kaplí sv. Antonína. K čemu ale v dávné minulosti toto místo sloužilo?

Kaple sv. Antonína Foto: Jan Kaše
Sloužil tajemný vrch nad šumavskými Rozsedly k léčení?

Zvláště v zimním období je ze silnice Sušice – Strašín kaple velmi dobře viditelná a vzhledem k své poloze na první pohled zaujme.

Po kamenných schodech

„V samotné obci je několik stavení staršího data a nejzajímavější památkou místa je kaple sv. Antonína. Nachází se v lesoparku na návrší severně od obce. Ze vsi sem vede kamenné schodiště, na které navazuje travnatá stezka. Kaple byla postavena v roce 1836,“ dočteme se na stránkách www.turistika.cz.

Při cestě nahoru budete míjet obrovský kámen, který působí jako mohutný strážce zdejšího tajemství. U kapličky si pak můžete vychutnat překrásnou atmosféru, umocněnou klidem a úžasným výhledem nejen na samotné Rozsedly a blízké okolí, ale i vzdálenější lokality.

Hrad Rabí, poutní místo i tajemný Javorník

Směrem do vnitrozemí se nám otevře pohled na hrad Rabí, který za jasného počasí září jako perla.

Když se otočíme opačně, uvidíme významné poutní místo – strašínský kostel, u něhož se údajně nachází otisk prstu Panny Marie s léčivou vodou.

Nad ním se pak zvedá bájný a tajemstvími opředený Javorník, kde se mimochodem rovněž nachází kaple zasvěcená sv. Antonínu, ovšem postavená až ve 20. století.

Na stránkách www.catholica.cz se dočteme, že sv. Antonín byl kromě jiného i patronem snoubenců, manželů a rodin a vzýván byl za šťastný porod i proti neplodnosti, horečce, při hledání ztracených věcí, proti dobytčímu moru, pekelným mocnostem i katastrofám a jako pomocník v nouzi.

Pravěká svatyně k léčení?

Mnozí badatelé se domnívají, že většina sakrálních staveb se nachází na místech bývalých pohanských svatyní, které mohly sloužit k nejrůznějším účelům.

„Lesy a hájové, posvátná místa pohanských schůzek a obětí, se zasvěcenými stromy, skalami, studánkami a prameny, byly ještě dlouho po rozšíření křesťanství u jednotlivých národů podle starodávných názorů bájeslovných oživeny bytostmi nadpřirozenými, byly předmětem zbožné úcty, kamž lid potajmu chodíval vzývat starých božstev podle tradic zděděných po předcích,“ uvedl Čeněk Zíbrt v roce 1895 v díle Seznam pověr a zvyklostí pohanských z VIII. věku.

K lokalitě s kaplí sv. Antonína v Rozsedlech vyslovil zajímavý názor psychotronik Pavel Kozák: „Má tvar protáhlého plochého návrší, ze kterého se teprve zvedá kuželovitý vrchol s kapličkou. Ten připomíná leccos, jen ne přírodní geologický útvar… Dávno před křesťany se zde konaly obřady a léčily nemoci.“ (Místa působení, 1997).  

Pokud toto nenápadné místo navštívíte, určitě nebudete litovat. Odcházet budete uvolněni a pozitivně naladěni. Možná je to dáno klidem a výhledem na okolí, ale možná také něčím, kvůli čemu sem lidé v dávných dobách chodili a co zde nacházeli.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků