Hlavní obsah
Celkový pohled na nové seskupení biologické oběhové aktivace ČOV. Foto: Stanislava Dvořáková

Realizace projektu Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV pomůže životnímu prostředí

Městská společnost TEPVOS připravila na úterý 14. července slavnostní ukončení stavby projektu ÚSTÍ NAD ORLICÍ - KANALIZACE A ČOV, jehož stavební úpravy probíhaly v letech 2012 - 2015. Jeho realizací bylo dosaženo kvalitnějšího životní prostředí pro současné obyvatele Ústecka i budoucí generace.

Celkový pohled na nové seskupení biologické oběhové aktivace ČOV. Foto: Stanislava Dvořáková
Realizace projektu Ústí nad Orlicí - kanalizace a ČOV pomůže životnímu prostředí

Tříleté období rekonstrukce ČOV a dostavba kanalizace v Ústí nad Orlicí a výstavba nové kanalizace v obci Dlouhá Třebová byla letos 30. června definitivně ukončena. Za tímto účelem se v úterý 14. července v areálu ČOV sešli zástupci zúčastněných složek a přizvaní hosté, aby slavnostně stvrdili tuto skutečnost.

Po úvodním poděkování za odvedenou práci starostou města Petrem Hájkem průběh projektu za investora TEPVOS kladně zhodnotil jednatel společnosti, ing. Václav Knejp, za správce stavby D-Plus RNDr. ing. Čestmír Kučera a hlavní projektant AQP ing. Daniel Kosický. Se závěrečným poděkováním za spolupráci se přidal zástupce realizačního sdružení ing. Jan Freudl, jehož slova doprovodil déšť jako symbol padajícího štěstí.

S dalšími podrobnými informacemi se proto mohli zájemci seznámit již pod střechou, kde byl na diapozitivech představen celý průběh stavby včetně finančního zajištění. Období projektu KaČOV trvalo od 6. června 2012, od 1. července 2014 byla ČOV uvedena do zkušebního provozu s ukončením 30. června 2015.  Tehdy bylo celé dílo převzato do trvalého provozu.

V tomto období proběhlo 2900 nových připojení nemovitostí na kanalizaci, koordinace se stavbou koridoru ČD, jenž byl rovněž spolufinancován z prostředků EU, další koordinace s ostatními investičními stavbami města a následné řešení uzavírek silnic.

V rámci tohoto projektu byla provedena dostavba chybějící kanalizace v Hylvátech, na Dukle, Kerharticích, Dlouhé Třebové a zajištěny podmínky připojení Libchav. Během této doby bylo rekonstruováno zhruba 5,85 km stávajících sítí a vybudováno 27 km nových s 25 čerpacími stanicemi.

Samostatná zpráva byla věnována problémům - sesuv půdy ve Wolkerově údolí musel být řešen novou koncepcí odkanalizování, při překládce kanalizace v Ostrovní ulici musela být odstraněna stará ekologická zátěž způsobená bývalou prádelnou a čistírnou a nakonec přizpůsobení termínu položení odlehčovacího potrubí se skončením stavby koridoru ČD.

Přesto se v plánovaném termínu podařilo položit nové širší potrubí a snížených třech výpustí s odtokem do řeky Třebovky. Tento rychlejší odtok by měl zmenšit nebezpečí, případně výšku hladiny záplav (přibližně o půl metru). Dále byla dokončena rekonstrukce čerpací stanice a odlehčovací komory v Nádražní ulici.

Samotná ČOV prošla náročnou rekonstrukcí. S touto kompletní modernizací nyní splňuje přísné legislativní podmínky České i Evropské unie na vypouštění odkalizovananých vod. Byla vybudována nová biologická linka, všechny procesy jsou automatizovány na velíně a zajištěno požadované snížení vypouštěného znečištění do vodního toku, zejména dusíku a fosforu hluboko pod limit.

Tento projekt je podle finančního objemu druhým největším v Pardubickém kraji a je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti a státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí. Předpokládané náklady činí zhruba 687 miliónů Kč bez DPH.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků