Hlavní obsah
Zasazení stromu přátelství Foto: Okresní hospodářská komora Příbram

Projekt Comenius Regio v Příbrami úspěšně pokračuje

Partnerství Comenius Regio finančně podporují bilaterální mezinárodní spolupráci na úrovni obcí a regionů. Příbramská Obchodní akademie již dlouhodobě spolupracuje s obchodní školou v Idar-Oberstainu ze spolkové republiky Porýní-Falc. Nyní realizují společný projekt s dalšími subjekty v Příbrami.

Zasazení stromu přátelství Foto: Okresní hospodářská komora Příbram
Projekt Comenius Regio v Příbrami úspěšně pokračuje

Projekt s názvem Ekonomicko-sociální změny ve strukturálně slabších regionech jako šance pro budoucnost – propojení systému vzdělávání a zaměstnání realizují obě zmíněné obchodní školy společně s Okresní hospodářskou komorou Příbram a Základní školou 28. října Příbram. Za německou stranu je zapojen také Spolek průmyslu kamene a diamantů a Spolek průmyslu šperků a kovů.

"V rámci projektu již proběhly tři návštěvy českých účastníků v Německu a v těchto dnech probíhá čtvrtá návštěva německých partnerů v Příbrami. Kromě návštěvy zajímavých míst v regionu je v plánu další pokračování prací na projektu, který si klade za cíl zpracovat rozsáhlé dotazníkové šetření mezi firmami na Příbramsku, které zmapuje jejich požadavky na absolventy, nabídku pracovních pozic a možností uplatnění a vytvoření portfolia středních škol a také výukových materiálů, které budou vycházet z reálií Příbramska a Porýní-Falce. Jednotliví partneři mají úkoly rozděleny, aby se vše stihlo do poloviny příštího roku, kdy bude projekt vyhodnocen a s výsledky bude seznámena široká veřejnost. Zatím vše organizačně probíhá podle plánu," informovala dr. Marcela Blažková, ředitelka Obchodní akademie Příbram.

Jelikož se jedná o projekt financovaný dotací z Evropské unie, je předkladatelem projektu a příjemcem dotace město Příbram.

"Město Příbram projekt zaštiťuje, organizuje, dohlíží na jeho plnění, zajišťuje účetnictví, materiální zabezpečení z grantových prostředků a výslednou propagaci výsledků projektu. Zástupci města se také účastní pravidelných schůzek s partnery projektu a také se účastní jednotlivých zahraničních cest. Jako manažer projektu za město Příbram jsem velmi rád, že se projekt daří zdárně naplňovat, ačkoliv zejména kvůli velkému počtu zúčastněných subjektů je práce organizačně velmi náročná. Zde se sluší všem zapojeným osobám velmi poděkovat za profesionalitu a skvělou spolupráci," uvedl Ing. Juraj Molnár, radní města Příbram.

Celková výše dotace, která byla poskytnuta na tento projekt, činí 27 868,50 eur a pokrývá veškeré náklady spojené s realizací projektu.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků