Hlavní obsah
Foto: Adam Halmoši

Praha 6 dá 44,3 miliónu korun na unikátní chodníkový program

Zastupitelé městské části Praha 6 ve středu schválili další rozpočtová opatření, díky nimž radnice zajistí opravu chodníků. Celkem na opravu desítek chodníků vydá 44, 3 miliónu korun.

Foto: Adam Halmoši
Praha 6 dá 44,3 miliónu korun na unikátní chodníkový program

"Jsem ráda, že zastupitelé schválili finance na pokračování chodníkového programu. I nadále je naší prioritou opravovat chodníky a zvelebovat ulice pro naše občany," řekla Marie Kousalíková, starostka Prahy 6.

Unikátní "chodníkový program" (tj. rekonstrukce povrchů chodníků) v Praze 6 běží už dvanáctým rokem. Za tu dobu Praha 6 zajistila opravu více než 100 chodníků.

Finance ve výši 44,3 miliónu Kč poskytne Praha 6 na opravy prostřednictvím MHMP do rozpočtu TSK.

PŘEHLED OPRAVOVANÝCH CHODNÍKŮ:

1. Oprava komunikace Dr. Zikmunda Wintra je navazující stavbou na opravu ulice Charlese de Gaulla, která bude v letošním roce dokončena. Realizací stavby dojde k dlouho očekávané výměně velkoformátové betonové dlažby za hranicí životnosti, dosadbě uličního stromořadí a úpravě míst pro přecházení. MČ přispěje ze svého rozpočtu částkou 10,8 miliónu Kč.  

2. Oprava ulice Na Čihadle je další z celkových oprav ulic v lokalitě Hanspaulky. Dojde k výměně asfaltových vrstev vozovky a úpravě povrchu chodníků v betonové dlažbě. S ohledem na délku ulice je stavba rozdělena do dvou etap, finanční příspěvek MČ ve výši 7 miliónů Kč pokrývá I. etapu stavby.

3. Oprava komunikací Rakovnická a Přílepská v Ruzyni je připravena s ohledem na čistě obytnou zástavbu jako zklidněná komunikace s režimem obytné zóny. Opravou povrchů dojde k odstranění provizorní panelové vozovky, budou provedeny zelené zálivy a další zklidňující prvky. Příspěvek MČ ve výši 7,5 miliónu Kč pokrývá stavební práce ze tří čtvrtin. Na dofinancování stavby (přesná částka bude známa po výběrovém řízení na dodavatele stavby) je předpoklad příspěvku ze strany TSK.  

4. Oprava komunikací v lokalitě Vokovic byla zařazena z důvodu špatného stavu komunikací a zastavení jejich oprav v rámci staveb technické vybavenosti realizovaných magistrátem. Pro letošní rok jsou vybrány ulice V Nových Vokovicích a K Červenému vrchu, na nichž budou provedeny v ucelených úsecích opravy chodníkových ploch, u ulice K Červenému vrchu také asfaltových vrstev vozovky. Příspěvek MČ je ve výši 5 miliónů Kč.  

5. Oprava ulice Na Větrníku byla zahájena v minulém roce jako stavba TSK odstraňující hlukovou zátěž z komunikací. MČ přispívá na provedení celkové opravy komunikace, tj. včetně chodníkových ploch, stavby dělících ostrůvků na přechodech pro chodce, parkovacích zálivů a doplnění zeleně. Příspěvek v letošním roce dosáhne výše 6,5 miliónu Kč a pokryje přibližně polovinu nákladů, zbylé prostředky budou hrazeny z rozpočtu TSK.  

6. Souvislé opravy komunikací pokrývají menší ucelené úseky oprav především chodníkových ploch, které jsou ve špatném technickém stavu a v častých oprávněných požadavcích místních obyvatel. V návrhu jsou zařazeny ulice Nad Panenskou, Zličínská, Na okraji, Čílova, K Brusce, Charlese de Gaulla (část neřešená celkovou opravou), Bubenečská, Pod baštami, Tychonova, Na Větru. MČ v rámci letošního rozpočtu počítá s částkou ve výši 7,5 miliónu Kč.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků