Hlavní obsah
zámek Valeč Foto: NPÚ

Na zámek Valeč se vrací soubor plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, lapidárium se otevře v dubnu

Perla baroka - zámek Valeč - představuje ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. Časy barokní podoby parku připomene sochařská výzdoba s řadou plastik M. B. Brauna, které se vracejí z kláštera Kladruby. Zpestřením zimní sezony jsou noční prohlídky s lucernou.

zámek Valeč Foto: NPÚ
Na zámek Valeč se vrací soubor plastik z dílny Matyáše Bernarda Brauna, lapidárium se otevře v dubnu

První písemné prameny o Valči pocházejí z doby vlády Karla IV., kdy je roku 1358 statek uváděn jako rozdělené zboží, držené bratry Ctiborem a Benešem z Valče. Dnešní název vznikl asi v 1. polovině 13. století ze jména Válek (původně Valentin), který zde měl dvůr.

Dalšími majiteli panství byli ve středověku zemané držící statky v blízkém okolí, než bylo panství spojeno za královského podkomořího Jakuba Kyšperského z Vřesovic. Z roku 1526 je také první písemná zpráva.

Jan Kyšperský umírá roku 1526 v bitvě u Moháče a jeho potomkové prodávají panství Hugovi z Leisnecku, poté přechází panství sňatkem do majetku Viléma Hasištejnského z Lobkovic, až roku 1570 ho kupuje Kryštof Štampach ze Štampachu. Rod Štampachů vlastnil zámek během dvou staletí. Václav Štampach ze Štampachu, jeho syn, roku 1585 sídlo pozdně renesančně přestavuje.

Zámek, renesančně přestavěný, byl za hraběte Jana Kryštofa Kagera ze Štampachu částečně barokně upraven staviteli F. Barellim a G. A. Biana Rossou. K dokončení velkolepé barokní přestavby došlo až za Globenů v letech 1730-1733. Jan Ferdinand Kager z Globenu, spřízněný se Steinbachy, dokončil barokní přestavbu zámku, pod kterou renesanční sídlo Steinbachů téměř zmizelo. V letech 1730-1733 byla dokončena i výstavba zámecké zahrady. Zámecký park býval jednou z nejkrásnějších barokních zahrad v Čechách, kterou zdobily sochy z dílny Matyáše Bernarda Brauna.

„V prostorách bývalé kovárny vzniklo zázemí pro originály 28 soch z dílny M. B Brauna, které se po dlouhých 43 letech vrátily zpět do Valče. Po ničivém požáru zámku v roce 1976 byly deponovány v prostorách kláštera Kladruby u Stříbra. Jedná se o jeden z největších souborů známého barokního sochaře inspirovaný areálem v Kuksu. Návaznost na Braunovu sochařskou výzdobu Kuksu je více než patrná; soubor zahrnuje alegorie lidských vlastností, mytologické motivy a také sochu znázorňující hraběte Šporka, kterého pojilo přátelství s valečským pánem,” uvedla Alena Zemanová, zástupce kastelána zámku Valeč.

„V lapidáriu je možno vidět nejen sochy, jejichž kopie jsou k vidění v zámeckém parku (Dídó, Chronos a Selené, Chronos a Éós, Olympos, Silénos, Satyr, Pan, Dionýsos, Atys a Ia, Hermés a Afrodita, Meleagros a Atalanta, Afrodita, Deméter, Áres, Hérakles, David – s nově domodelovanou hlavou, a nakonec již zmíněná socha hraběte Šporka), ale také ty, jejichž kopie byly z parku odcizeny v letech 2003-2004 (Marnivost, Lstivost, Skromnost, Filozofie, Básnictví, Polyhymnia a sousoší Dionýsos a Persefona). Jako úplná novinka pro ty, kteří znají jen stávající kopie soch v parku, jsou sochy Závist, Věrnost, Perseus a Andromeda, Obětování Ifigenie. Od nich se kopie do parku nikdy nedělaly,” dodala Alena Zemanová.

Areál nabízí prohlídky interiérů zámku s kostelem Nejsvětější Trojice, které si lidé mohou prohlédnout před dokončením obnovy i část zrestaurovaných interiérů - jako Braunův sál, a to i v noci s lucernou. Lapidárium bude přístupné od dubna.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků