Hlavní obsah
Při nemoci pomáhá nejen odborný léčebný režim, ale i laskavý přístup k pacientovi. Foto: Stanislava Dvořáková

Kvalita pomoci nemocným je závislá na odborné péči

Střední zdravotnická škola v Ústí nad Orlicí pravidelně na akcích Dne otevřených dveří seznamuje veřejnost s prostředím, studijními obory, nároky kladenými na studenty a výsledky této činnosti, se kterou se pak lidé setkávají v zdravotnických a sociálních zařízeních.

Při nemoci pomáhá nejen odborný léčebný režim, ale i laskavý přístup k pacientovi. Foto: Stanislava Dvořáková
Kvalita pomoci nemocným je závislá na odborné péči

SZŠ třiatřicet let zajišťuje výuku zdravotnického personálu, a to oboru zdravotní sestra, později i dalších dětská sestra a ošetřovatelka. V roce 1992 byl změněn název studijního oboru na všeobecná zdravotní sestra. Z důvodu procházejících změn ve zdravotnictví, které se promítaly i do vzdělávání, dochází od roku 2004 ke změně na obor zdravotnický asistent. Rozšiřující se nároky na sociální péči si vyžádaly další odborníky, a tak škola od roku 2010 otevřela nový studijní obor sociální činnost.

Možnost poznat, co toto studium obnáší a jaké výhody posléze přináší pro klienty, přicházejí v Den otevřených dveří zjistit lidé, kteří mají v péči handicapované členy rodiny, sami se obávají nemoci, i ti, kteří uvažují o tomto studiu pro svého potomka, a v neposlední řadě i samotní mladí zájemci. Informačními letáky a pod vedením studentek školy jsou pak ve skupinách podrobně seznámeni s nároky jednotlivých oborů.

Čtyřletý maturitní obor zdravotnický asistent mimo základních maturitních předmětů klade důraz na přístup k pacientovi, čemuž se učí v předmětech psychologie a komunikace. Dále to je nezbytná anatomie, kde po zvládnutí základů latinské terminologie navazuje somatologie a patologie a dále zaměření na ošetřovatelství všeho druhu a provádění základních úkonů pod odborným dohledem sestry. Vlastní praxe probíhá u lůžek v Orlickoústecké nemocnici.

Čtyřletý maturitní obor sociální činnost je zaměřen na praktické dovednosti potřebné pro poskytování přímé obslužné péče o klienty jak v zařízeních sociální péče, tak v domácím prostředí. Po zvládnutí biologie člověka a nezbytné psychologie a komunikace, kde je kladen důraz na empatii a vyplývající přístup ke klientovi, následují základní poradenské činnosti v oblasti práva a sociální politiky. Další důležité předměty jsou speciální pedagogika a základy uměleckých předmětů potřebných pro realizaci výchovných a volnočasových činností. I zde vlastní praxe probíhá na skutečných pracovištích v domovech pro zdravotně postižené, domovech důchodců a stacionářích.

Pro první ročníky je zařazen adaptační kurz, který je součástí školní strategie prevence rizikového chování. Pro posílení absorpční kapacity v oblasti zdravotnictví sociálních služeb jsou navíc otevírány pilotní kurzy.

Následná prohlídka školy ukázala jednotlivé učebny, které jsou specializované pro odbornou výuku - anatomii, práci u lůžka nemocného, výuku cizího jazyka, výtvarnou a hudební výchovu, knihovnu s čítárnou a PC a nezbytnou tělocvičnu a hřiště.

Všechny místnosti jsou účelně a esteticky zařízeny, jedna až se slavnostním rázem. Provázející studentka s útrpným úsměvem vysvětlila: "To je klasická třída, kde se však pěkně zapotíme při zadaných testech." A zřejmě i při maturitě, kdy maturitní nástěnkou prohlídka skončila.

Prohlídka školy a jejím prostřednictvím získání informací o úrovni zdravotnictví a sociálních služeb bylo možné 3. a 21. listopadu, a kdo nestihl, může přijít ještě 13. prosince.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků