Hlavní obsah
Vizualizace nové stanice ZPS na letišti Karlovy Vary. Foto: KÚ Karlovarského kraje

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště

Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště, v listopadu zahájí výstavbu nového zázemí pro letištní hasiče.

Vizualizace nové stanice ZPS na letišti Karlovy Vary. Foto: KÚ Karlovarského kraje
Karlovarský kraj pokračuje v modernizaci letiště

V pondělí 21. září byl na jednání Rady Karlovarského kraje schválen výsledek výběrového řízení na zhotovitele stavby nového objektu Záchranné a požární služby (ZPS) letiště Karlovy Vary. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo celkem 16 společností. Vítězem se stala společnost JURICA a. s., která nabídla realizovat uvedenou stavbu za cenu 26,6 miliónu korun bez DPH. 

Tato stavba představuje další krok v modernizaci letiště, kterým bude nahrazena původní, dnešním předpisům již nevyhovující, stanice ZPS, a zároveň zajistí vysokou úroveň bezpečnosti provozu na letišti v budoucích letech. Příprava stavby byla zahájena v roce 2013 a vychází z aktualizovaných rozvojových plánů letiště. Vlastní projekční a přípravné práce probíhaly v letech 2013 – 2015. Projektantem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost Invente s. r. o., České Budějovice.

„Touto stavbou získá letiště Karlovy Vary moderní stanici záchranné a požární služby, která odpovídá požadavkům na zabezpečení bezpečnosti civilního provozu ve 21. století. Stavba samotná neznamená jen prosté nahrazení stávající stanice, ale je předpokladem pro další modernizaci letiště,” uvedl náměstek hejtmana Karlovarského kraje Jakub Pánik. 

Objednavatelem stavby je Karlovarský kraj, který k jejímu financování použije prostředky z uhrazeného nájemného společnosti Letiště Karlovy Vary s. r. o. za období let 2012 – 2015. Zahájení stavby se předpokládá v listopadu 2015 s termínem dokončení v říjnu 2016.

„Vlastní realizace výstavby nové stanice ZPS bude probíhat za plného provozu letiště a je proto pochopitelné, že výstavba bude klást zvýšené nároky na zajištění provozní bezpečnosti. Stanice bude umístěna východně od stávajících objektů letiště, v optimální poloze vůči vzletové a přistávací dráze, což zajistí vynikající dosažitelnost všech oblastí letiště v případě nutnosti zásahu,” uvedl Václav Černý, ředitel letiště.

Hlavní část stavby tvoří samotný objekt stanice, který tvoří dvoupatrová budova, ve které se nachází garáž s 8 parkovacími místy pro zásahová vozidla a administrativní část s prostory pro jednotku hasičů ve službě. Výrazným prvkem stanice ZPS bude prostor operačního dispečinku, který umožňuje dokonalý rozhled po celém letišti.

V rámci stavby budou dále vybudovány nová spojovací komunikace na pojezdovou dráhu TWY A a zpevněné plochy v okolí objektu včetně parkoviště pro 4 osobní automobily. Dále dojde k napojení objektu na stávající inženýrské sítě, připojení k datovým rozvodům a v rámci ochrany životního prostředí bude pro objekt vybudována nová čistička odpadních vod a odlučovač ropných látek. Objekt bude využíván i dalšími subjekty, například zde budou sídlit psovodi služby cizinecké policie.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků