Hlavní obsah
Dítě v ohrožení Foto: Kamil Kopecký

Dítě v ohrožení - první pomoc pro pedagogy a vychovatele

Od čtvrtka 26. září je učitelům k dispozici nová pomůcka, která nabízí praktické rady, doporučení a návody, jak řešit závažné situace v životě dítěte.

Dítě v ohrožení Foto: Kamil Kopecký
Dítě v ohrožení - první pomoc pro pedagogy a vychovatele

Na interaktivním CD-ROMu (které je k dispozici rovněž v online podobě) jsou prostřednictvím simulovaných případů k dispozici konkrétní postupy pro včasné posouzení varovných signálů a zajištění odpovídajícího způsobu řešení. Navrhované způsoby řešení reagují na situace s výskytem kyberšikany, týrání, zneužívání, zanedbávání, drog, alkoholu, šikany, záškoláctví, krádeží, domácího násilí, agrese, úmrtí v rodině, soudně upravených poměrů k dítěti apod.

"Cílem CD-ROMu je posílit kompetence pedagogů při jejich jednání s ohroženými dětmi, včas rozpoznat nežádoucí příznaky, umět reagovat a současně tyto neočekávané situace v prostředí školy nebo školského zařízení umět prakticky řešit," uvádí spoluautor CD-ROMu Michal Poláček, manažer kriminality Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Na projektu, jehož hlavním řešitelem je Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, se podílela řada odborníků z oblasti sociálně-právní ochrany dětí, psychologové, výchovní poradci a školní metodici, na realizaci se také podílela firma Seznam.cz.

"CD-ROM Dítě v ohrožení je k dispozici v online podobě na http://esynergie.upol.cz/ditevohrozeni/, rovněž jej budeme distribuovat na CD nosičích přímo do škol," doplnil Kamil Kopecký z Centra PRVoK.

CD-ROM  Dítě v ohrožení / první pomoc pro pedagogy a vychovatele, bylo vydáno v rámci projektu „E-SYNERGIE – vědeckovýzkumná síť pro rizika elektronické komunikace“ (CZ1.07/2.4.00/17.0062), který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  

Více o projektu naleznete na internetových stránkách www.esynergie.cz a www.e-bezpeci.cz.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků