V knize Ježíš Nazaretský Příběhy z dětských let se Benedikt XVI. soustředí na prvních dvanáct let Ježíšova života. „Výpočet počátku našeho kalendáře, který začíná narozením Ježíše, provedl Dionysius Exiguus, který se při výpočtu spletl o několik let,“ stojí v papežově knize, „skutečné datum narození Ježíše bylo o několik let dříve.“

Tvrzení, že kalendář stojí na chybném výpočtu, není nové. Historici uvádějí, že se mohl narodit mezi sedmým a druhým rokem před naším letopočtem. Měl se narodit za vlády Heroda I. Velikého, který zemřel mezi třetím a druhým rokem před naším letopočtem, nejpozději rok před naším letopočtem. Herodes, zvaný též Krutý, byl schopný, sjednotil Judeu a pomáhal Římanům proti Parthům.

Nyní ale poprvé odlišné datum narození Ježíše uvedla hlava katolické církve.

Dionysius Exiguus zavedl nový kalendář na základě tehdejšího juliánského kalendáře, odvozeného od vlády římského císaře Diokleciána v roce 525. Neuvědomil si, že rok je delší než 365 dní, a proto byl posléze kalendář dále upravován. Nepřesnosti si poprvé všiml Beda Ctihodný v roce 731.

Papež se v knize také vyjadřuje k místu narození Krista. Podle něj se nenarodil mezi osly a voly, odmítl ale názory, že se spíše než v Betlému narodil v Nazaretu.

Benedikt XVI. třetí díl pojednání o Ježíšovi napsal během své letní dovolené v rezidenci v Castel Gandolfu jihovýchodně od Říma.