Tyto ozvláštňující akce by ale neměly zastínit samotný smysl akce - předání světla z Betléma, podle křesťanské tradice místa narození Ježíše Krista, do českých domácností.

Podrobnosti k letošnímu předávání betlémského světla do Česka novinářům představili zástupci Junáku - svazu skautů a skautek ČR a Českého rozhlasu. "Pro skauty je betlémské světlo symbolem míru, přátelství a klidu a jsem moc rád, že právě tento symbol můžeme o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů," uvedl starosta Junáku Josef Výprachtický.

V pátek 17. prosince v 15:00 převezme plamen od skautů ve Svatovítském chrámu pražský arcibiskup Dominik Duka. V sobotu si pak budou moct lidé zapálit plamínek na různých místech republiky. Tradičně jde například o knihovny, kostely, úřady, různé vánoční trhy a adventní koncerty. Zatím je registrováno více než 100 míst, jejich seznam lze nalézt na webových stránkách www.betlemskesvetlo.cz.

Světlo budou rozvážet vlaky

Světlo budou převážet vlaky Českých drah. Pro betlémské světlo si budou moct lidé přijít také do Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze. Některá města přichystala i netradiční předání. Třeba na náměstích v Chotěboři a v Červeném Kostelci se bude světlo rozdávat v indiánském stanu tee-pee.

V Praze v sobotu odpoledne budou skauti ve spolupráci s dopravním podnikem rozvážet světlo historickou tramvají, Pražané se mohou tramvají svézt, poslechnout koledy a připálit si světlo.

Světlo z Betléma přivezli do Česka v sobotu 11. prosince brněnští skauti vlakem z Vídně. Myšlenka šíření betlémského světla vznikla právě v Rakousku před pětadvaceti lety. Tehdy byl plamínek součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do ČR se tradice dostala až po roce 1989.