O první adventní neděli se nejen v kostelích, ale i v některých domácnostech a na veřejných prostranstvích symbolicky rozsvítily první ze čtyř svící na adventním věnci.

Na mnoha místech možná právě v tento den zazářily prvně vánoční stromy. Začínají nejrůznější akce, které směřují k nejkrásnějším svátkům v roce

Advent stojí na počátku nového církevního roku. Adventus, neboli příchod, znamená v křesťanském pojetí příchod Mesiáše uskutečněný narozením Ježíše Krista a slavený o Vánocích. Křesťané v adventu oživují touhu po druhém příchodu Vykupitele "na konci časů", jak o tom mluví bible.