Hlavní obsah

Den obnovy samostatného českého státu

Foto: Jaroslav Soukup, Novinky
Článek

Den obnovy samostatného českého státu je státní svátek připadající na 1. leden. Vztahuje se k roku 1993, kdy rozpadem České a Slovenské Federativní Republiky (ČSFR) vznikly dva samostatné státy.

Jako státní svátek připomínající vznik samostatné České republiky se první den nového roku slaví od ledna 2001. Slovensko slaví Deň vzniku Slovenskej republiky již od roku 1994. Spolu s 28. říjnem, kdy si připomínáme vznik samostatného Československa v roce 1918, jde o takzvaný řádový den, kdy mohou být českým občanům propůjčována a udělována státní vyznamenání.

Historie ČR a ČSR

Československo se rozdělilo po 74 letech na základě politické dohody. Jednání o rozpadu federace vedli představitelé politických reprezentací v čele s předsedy vítězných stran z voleb v roce 1992 Václavem Klausem (ODS) a Vladimírem Mečiarem (HZDS).

V průběhu roku byly připraveny jednotlivé dokumenty a smlouvy řešící jak rozdělení majetku, tak budoucí spolupráci obou zemí. Vyvrcholením bylo přijetí ústavního zákona o zániku ČSFR v listopadu 1992.

Následně v úvodních týdnech roku 1993 došlo rovněž k měnové odluce, a od 8. února začala na českém území platit nová měna, která vznikla okolkováním dosavadních československých korun.

Prezidentem ČR byl koncem ledna opět zvolen Václav Havel, který do července předchozího roku zastával post federální hlavy státu.

Články k tématu