Hlavní obsah
Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz

Peníze na asistenty už jsou, tvrdí školství

Není třeba čekat na září, kdy začne platit novela o inkluzi. Podle ministerstva školství by už nyní měl být v krajských úřadech dostatek peněz na zaplacení všech asistentů a potřebné úvazky. Právu to v pondělí řekl náměstek ministryně Stanislav Štech.

Ilustrační foto Foto: Profimedia.cz
Peníze na asistenty už jsou, tvrdí školství

Pro letošek je na asistenty vyčleněno zhruba půl miliardy korun. „Dosud nemusel kraj vyslyšet celý požadavek, ale paní ministryně už uvolnila peníze do rezerv krajů tak, aby byl dostatek peněz na všechny požadavky na asistenty,“ řekl v pondělí Právu Štech.

Ředitelé totiž měli se sháněním peněz na asistenty podle dosavadních pravidel problém. Jestliže školské poradenské pracoviště dítěti určilo diagnózu s tím, že ve škole bude potřebovat pomoc asistenta, tak ředitel poslal žádost o peníze krajskému úřadu. Ten ale nemusel požadavku vyhovět. Často se stávalo, že kraj neposlal ani korunu.

Někdy platili i rodiče

Řediteli pak nezbývalo než shánět peníze u zřizovatele, snižovat úvazky asistentů na minimum, krátit učitele na odměnách a leckdy i chtít po rodičích, aby asistenty zaplatili sami. Taková praxe také budila v ředitelích nechuť přijímat do svých škol děti s handicapy, i když na zařazení do kolektivu se zdravými dětmi schopnosti měly.

„Je to ostuda Prahy a některých krajů, že nám nedávaly dost peněz,“ řekl v pondělí Právu ředitel ZŠ Kunratice v Praze Vít Beran. Letos v lednu u zápisu přijal do školy žačku, která rovněž bude potřebovat asistenta, ale ještě si prý není jist, zda ho magistrát kompletně proplatí. Asistenta ale dívka dostane, to je podle Berana jisté, protože žačka už má doporučení z poradenského zařízení.

Problém může být s termíny

Štech Právu řekl, že obavy z nedostatku peněz na asistenty jsou bezdůvodné. Připomněl, že od 1. září novela školského zákona zaručuje dětem podporu. „Poradny dnes ale ještě nemohou dávat návrhy na nová podpůrná opatření, to by bylo proti současnému zákonu,“ upozornil náměstek.

Kromě asistentů jde například o zvláštní pomůcky v podobě speciálních učebnic, o možnost snížit počet žáků ve třídě nebo o užší spolupráci s psychology.

Poradny doporučí podpůrná opatření

Podle nových pravidel budou mít poradny od nového školního roku lhůtu tři měsíce, aby doporučily podpůrná opatření. Ředitel pak bude muset bezodkladně podpory shánět, jenže na to bude mít další čtyři měsíce. Pokud to nezvládne, ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením bude hledat jiné podpůrné opatření.

Asistent pedagoga je podle rozsahu práce řazen do čtvrté až deváté platové třídy tarifní tabulky. Plat by tak pro něj znamenal 10 190 až 23 600 korun podle délky úvazku. Ředitel ale také stanovuje rozsah činnosti, a to od 20 do 40 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. Ta ale může být třeba jen 22 hodin týdně, od čehož se také odvíjí nižší mzda.

Pro srovnání – nástupní tarifní plat kvalifikovaného kantora je nyní 20 700 korun bez dalších příplatků.

Inkluze v otázkách a odpovědích
Ruší se speciální školy?
Nikdy nebylo záměrem rušení speciálních škol a přeřazování všech handicapovaných do běžných škol. Děti se středním a těžkým zdravotním postižením nadále budou moci využívat speciálně mířené péče ve speciálních školách.
Ruší se praktické školy?
Po celé republice je pak 17 tzv. praktických škol, které soustřeďují čistě žáky s lehkým mentálním postižením. Přesnější diagnózy budou průběžně určovat, jaký typ vzdělání je s novými podpůrnými opatřeními pro žáka v jeho nejlepším zájmu.
Nadále bude na rodičích rozhodnutí, zda budou chtít takto postižené děti integrovat v běžné třídě, nebo ve speciální třídě, nebo upřednostní „praktickou“ školu. Z předběžných průzkumů ministerstva plyne, že rodiče zatím nejeví velký zájem o integraci těchto dětí.
Z praktických škol přechází do běžných každoročně méně než sto dětí. Pokud vlivem inkluze zaniknou některé třídy praktických škol, budou jejich zaměstnanci zapotřebí v inkluzivních školách.
Dohlédne na inkluzi sociálka?
Orgány sociálněprávní ochrany dětí žádné nové pravomoci nedostávají. Ve výjimečných případech zasahují, pokud například rodič na-daného dítěte trvá na jeho zařazení do praktické školy. To zakazuje zákon z roku 2005.
Ztratí rodič kontrolu nad svým dítětem?
Práva rodiče se posilují. Pokud rodič nesouhlasí s výsledkem vyšetření a doporučením školského poradenského zařízení, může nově požádat o revizní posudek. Je-li jeho dítě tzv. hraničním, tedy s IQ naměřeným kolem 70 bodů, bude rozhodovat sám, do jakého typu školy jej pošle.
Často pak hraje roli přístup ředitelů škol. Když rodič vycítí, že jeho dítě není ve škole žádáno, do nepřátelského prostředí jej nepustí. Předpokládá se však, že školy ztratí obavy z integrace, jakmile se ukáže, že dostanou peníze na asistenta, speciálního pedagoga nebo školního psychologa a další podpory včetně speciálních pomůcek.
Jsou na to peníze?
Žádosti o peníze na platy asistentů posílají školy krajům. Devět procent těchto žádostí nebylo v minulosti vyslyšeno vůbec a ředitel sháněl peníze z jiných zdrojů, například z balíčku určeného na odměny pro učitele, což budilo ve školách zlou krev.
Někdy si musel asistenta zaplatit rodič. V mnoha případech dostaly školy jen část požadovaných peněz. Nyní budou mít kraje povinnost splnit kompletní požadavky na prostředky pro asistenta. Peníze dodá ministerstvo.
Kraje však hlásí, že netuší, kolik požadavků se jim sejde. Ani ministerstvo nedokáže odhadnout, jak se budou rodiče rozhodovat, ale peníze pro kraje vypočítává podle toho, kolik žádostí bylo posíláno v minulosti. Kompletní údaje o záměrech rodičů má mít ministerstvo do konce května.
Budou peníze i v budoucnu?
Peníze na asistenty pedagoga a další podpory pro nadané a handicapované žáky jsou nárokové. Letos už je ve státním rozpočtu pro tyto účely vyčleněno zhruba půl miliardy korun.
Ministerstvo počítá s tím, že v roce 2017 bude potřebovat miliardu korun navíc, o rok později miliardu a půl. Že se s těmito penězi ve výhledu nepočítá, je spíše administrativní chyba, protože s danými penězi se musí počítat automaticky, stejně jako s penězi na tarifní platy kantorů. Vyjednávat o tom ještě bude ministryně školství s ministrem financí.
Kdo bude asistenta dělat?
Zájemce musí mít maturitu z pedagogického oboru anebo si musí doplnit rekvalifikační kurz. V současnosti se plat asistenta pohybuje kolem deseti tisíc korun, což není motivační plat, ale pro studenta pedagogické školy už je to zajímavý přivýdělek spojený s praxí.
Podle konkrétní náplně práce bude možné asistenta zařadit až do osmé tarifní třídy a jeho plat by se mohl při plném úvazku zvýšit v průměru na 16 tisíc. Často se asistenty stávají kantoři na penzi, kteří si tak polepší k důchodu.
Podle ministerstva se úvazky asistentů a jejich platy zvýší, jakmile zřizovatelé nebudou muset jejich plat doplňovat ze svých omezených zdrojů. A s tím se počítá. Očekává se však, že v některých regionech nemusí být asistentů hned dostatek, postupně má jejich počet růst.
Nebudou se postižené děti v běžných třídách trápit?
Obavy se týkají zejména integrace lehce mentálně postižených dětí, protože by v konkurenci s ostatními dětmi mohly cítit frustraci a propadnout pocitu méněcennosti, případně by mohly čelit šikaně. Ministerstvo vychází ze zkušeností škol, které už tyto děti integrují. Jedná se o tři a půl tisíce dětí z celkového počtu 13 300.
Podle ministerstva se tito žáci v těchto školách netrápí a vzdělávání je i přes jejich nižší výkon motivuje. Individuální plán zajišťuje nižší vzdělávací nároky uměřeně jejich rozvoji. Doporučená podpora se má také proměňovat.
Všichni lehce mentálně postižení nastoupí do běžných škol?
Doporučení do běžné školy by neměly dostávat lehce mentálně postižené děti, u nichž bude zjištěna ještě nějaká další vada. Citlivě se má posuzovat, zda dítě s danou diagnózou bude schopné výuku v běžné škole i za všech podpůrných opatření zvládat.
Dětí se středně těžkým a těžkým mentálním postižením se inkluze netýká, pokud o ni nebude rodič stát a poradenské zařízení dojde k závěru, že by s podpůrnými opatřeními mohlo být zařazeno do speciální třídy v běžné škole. Takový postup však resort nedoporučuje.
Už nyní školská poradenská zařízení zpřesňují diagnózy, kvůli čemuž dochází i k úbytku počtu dětí s diagnózou lehké mentální postižení. Starší přístup umožňoval, že danou diagnózu dostalo někdy i dítě, které bylo v rodině zanedbáno, ale mělo šanci se rozvíjet.
Může dojít k mylnému doporučení. Nicméně děti, u kterých bude diagnóza sporná, budou do poradny chodit častěji. Počítá se rovněž s navýšením počtu psychologů a speciálních pedagogů v poradnách o 150 lidí.
Školy se cítí nepřipravené, nemá se účinnost odložit o rok?
Návrh na odklad účinnosti novely sněmovní školský výbor nepodpořil. Pokud by však na to došlo, ztratila by většina škol nároky na podpůrná opatření, která novela slibuje. S integrací postižených dětí do běžných tříd má zkušenost 3175 škol.
Lehce mentálně postižené integrovalo na 800 škol a 700 z nich mělo takových žáků méně než tři. Nemohly však počítat s podpůrnými opatřeními, jako jsou asistenti, speciální pomůcky či snižování počtu dětí ve třídách.
Zdroj: Právo, ministerstvo školství
Náměty k článkům o inkluzi pište na adresu: inkluze@pravo.cz
yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Související články

Výběr článků