„Jako kdybych slyšel v hlavě nějaký hlas. Byla to moje matka a říkala mi: 'Ty peníze ti nepatří, nejsou přece tvoje',“ vysvětlil. Protože se během zákonem stanovených šesti měsíců nikdo o sumu nepřihlásil, policie ji vrátila Bradymu.

Místní úřady bezdomovci posléze zrušily nárok na podporu ze sociálního programu General Assistance a z programu zdravotní péče Medicaid, protože 850 dolarů neuvedl jako svůj příjem.

„Musíme dodržovat pravidla,“ hájí se Agatha Toomeyová ze sociální správy. Z radnice nikdo nepřevzal zodpovědnost, avšak poté, co Bradyho příběh vyvolal vlnu zděšení, ale i soucitu a pomoci, se zástupci města omluvili.

Nezahořkl, měl se už i hůře

„Mrzí nás to,“ řekl starosta John Labrosse. Brady sice už nežije na ulici, avšak jeho finanční situace není dál nijak růžová.

„Ty peníze mi přinesly jen soužení, nic jiného,“ říká. Přesto nezahořkl. Tvrdí, že zažil už i horší časy. „Jsem v lepší situaci, než jsem byl před pár lety. A nikdy nevíš, co dobrého tě ještě může potkat,“ dodal.