Kniha ze 17. století se bude dražit 5. března a očekává se, že její cena vystoupá nejméně na tři tisíce liber, tedy aspoň sto tisíc korun. Obsahuje zákony s usneseními o ženských právech, sepsané Thomasem Edgarem. Kniha byla poprvé prodána roku 1632, tedy před 382 lety.

Polygamie či speciální právo baronů

Drahocenná tiskovina bude vydražena jako součást širšího prodeje vzácných historických evropských zákoníků z kolekce knihovny Los Angeles County Law Library.

Kniha zahrnuje takové záležitosti, jako jsou kapitoly „Polygamie”, „Baron smí bít svou manželku” či tu „O dvoření”, která vymezuje ženská práva v takových otázkách, jako je manželství či znásilnění. A nechybí třeba ani kapitola "Za které osoby se ženy mohou provdat".

Ženy nemají co mluvit do zákonodárství

Kontroverzní text se mimo jiné také věnuje výchově nebo opatrovnictví dětí, otázkám svobodných žen, manželek, vdov a jejich majetku, dědictví a ostatním hmotným statkům. Poukazuje třeba také na skutečnost, že ženy nemají co mluvit do tvorby zákonů a problematiky zákonodárství, neboť jsou přísně podřízeny instituci muže. To se zčásti omlouvá jejich nevzdělaností.

"Manželství je po tisíciletí ústřední institucí v lidské společnosti, proto není divu, že se tomuto tématu věnuje tolik právních knih," uvedl ředitel oddělení knih britské aukční síně Bonhams.