Nutno říci, že šéf vlády, který přišel do sálu s manželkou Olgou, byl v situaci jaksi nevinně. Na jejich místa je usadili pořadatelé.

Divačka k premiérovi přišla těsně před zahájením promítání s tím, že by si právě na jím obsazené místo ráda sedla, neboť má patřičný lístek.

Pan premiér s chotí čeká na promítání Teorie tygra.

Pan premiér s chotí čeká na promítání Teorie tygra.

FOTO: Petr Hloušek, Právo

Byla v tom velmi vytrvalá. I když na festivalu platí pravidlo, že neobsazená místa pět minut před zahájením projekce se postupují dalším návštěvníkům.

Sobotka jí po krátkém dohadování, následné zrakové konzultaci s vlastní ženou Olgou džentlmensky vyhověl. Zvednul se, aby se mohla posadit. V tu chvíli zasáhli pořadatelé a manžele přesadili.

Ukázalo se tedy, že v sálech na MFF KV jsou si všichni rovní, bez ohledu na to, zda jde o premiéra a jeho choť, či baťůžkáře.