Jonathan Franzen
Svoboda
Přeložili Lucie a Martin Mikolajkovi.
Argo

obálka Jonathan Franzen: Svoboda

FOTO: archív nakladatelství Argo

Událost loňského roku v překladové literatuře. O románu se dočtete, že zkoumá rozpad středostavovské rodiny. To je sice pravda, ale do tohoto anotačního shrnutí se nevejde autorův humor, empatie a kritická optika, přes kterou vnímá demokraty i republikány na začátku 21. století (oba postoje jsou zastoupeny ve zkoumané rodině a dovedeny do tragikomického důsledku). Franzen od začátku své spisovatelské kariéry tvrdil, že mu v americké literatuře chybí velký román. A tak se do jeho vytvoření, co se dalo dělat, musel pustit sám. Titul knihy odkazuje k neradostnému poznání postav – osobní svoboda je vždy vykoupena bolestí ostatních.

Michail Bulgakov, Jelena Bulgakovová
Deníky Mistra a Markétky
Přeložila Alena Morávková.
Academia

obálka Michail Bulgakov, Jelena Bulgakovová: Deníky Mistra a Markétky

FOTO: archív nakladatelství Academia

I těm, kteří si v době normalizace naordinovali odpor proti všemu ruskému, a tedy i kultuře, což bylo spíše marnivé gesto, zůstalo několik ikon, jimž bylo odpuštěno vše. Například Michail Bulgakov a jeho Mistr a Markétka. Román od roku 1969, kdy byl vydán česky poprvé, vyšel více než desetkrát ve dvou různých překladech. Bulgakovovy „deníky“ se skládají ze čtyř částí: z deníku Pod jařmem (zápisky z let 1921–1925), textu Nejbližší perspektivy (1919), korespondence (1917–1939) a deníku Román je nutné dokončit (1933–1940), který zapisovala Bulgakovova žena Jelena. Dále jsou doplněny Zápisy o průběhu choroby M. Bulgakova, vysvětlivkami a jmenným rejstříkem. Na širém poli ruské slovesnosti jsem byl jediný literární vlk. Radili mi, abych se přebarvil. Je to hloupá rada. Přebarvený ani ostříhaný vlk se tak jako tak nepodobá pudlovi (z dopisu J. V. Stalinovi, 13. 5. 1931). Smutné, ale důležité čtení o každodenním boji o čest, o charakter, o literaturu…