"Rychlost, s jakou jste bezprostředně po nástupu odvolal ředitele ND, vzbuzuje podezření z podjatosti. Z výroku vámi jmenovaného správce ND Jana Mrzeny v České televizi plyne, že jste o jeho nástupu do funkce rozhodl již v prvních dnech svého jmenování ministrem, ne-li v první den. Vyvstávají pochybnosti, zda jste vůbec mohl onen tajný audit kvalifikovaně prostudovat," napsali herci Štěpánkovi v dopise, pod který se podepsali Josef Vinklář, Eva Salzmannová, David Matásek, Petra Špalková, Jana Janěková, Saša Rašilov, Alexej Pyško, Hana Igonda Ševčíková, Ondřej Pavelka, Kateřina Winterová, způsob odvolání ředitele znepokojil i herečky Ivu Janžurovou, Vlastu Chramostovou, režiséra Ivana Rajmonta či herce Richarda Krajča.

"Ve vyjádření ministra Štěpánka stojí jen to, že došlo k závažným manažerským chybám. Nejenom my tady v divadle, ale všichni občané by měli vědět, proč a z jakých důvodů jakýkoli ministr takové závažné kroky dělá," požaduje šéf činohry Michal Dočekal.

Dopis obdržel ministr kultury včera. "Ministr odpovídá na všechny dopisy, tedy i na ty otevřené, a je připraven vyslechnout si názory zaměstnanců zlaté kapličky," odpověděla Právu Ludmila Kadrnková z tiskového odboru ministerstva kultury.

Ministr se sešel v pondělí s šéfem činohry Dočekalem a šéfem baletu Petrem Zuskou na schůzce, kterou sám inicioval. "Pana ministra proto udivuje, že pouhý den poté, co schůzka proběhla a její účastníci se shodli na dalším dialogu, mu byl adresován dopis, pod nějž se oba umělečtí šéfové rovněž podepsali a o němž vedení činohry informovalo média dřív, než jej obdržel on sám," dodala Kadrnková.