Od roku1970 až do své smrti dirigoval v ND přes sto operních a baletních inscenací. V letech 1980 -1990 působil též jako šéf orchestru pražské konzervatoře.

Charvát byl dirigentem s mimořádně širokým uměleckým záběrem, vynikl také jako klavírista, sbormistr, překladatel a dramaturg, stál u zrodu a nastudování řady současných děl, na jejichž uvedení na scénu ND má velkou zásluhu.