Objev uskutečnil nezávislý rakouský egyptolog Gottfried Hamernik. Tomu se podařilo poskládat části sarkofágu významného velmože Merimoseho.

"Jednotlivé kusy byly nalezeny ve třech různých muzeích - v Londýně, Oslu a také v Náprstkově muzeu v Praze," řekl ve čtvrtek v Praze Hamerník. Původně vlastnil sbírku v 19. století rakouský sběratel, který působil v Egyptě v rámci diplomatické mise. Po jeho smrti se však sbírka rozešla po Evropě a některé části skončily v různých muzeích.

"Sbírka velmože Merimoseho není jedinou, která byla takto objevena. Dalším příkladem je reliéf velmože Kaapera nebo stavby z období krále Achnatona," poznamenala jedna z iniciátorek akce Hana Navrátilová.

Navázání na loňskou spolupráci

Sympozium nese název Egypt a Rakousko II. a je již druhým souborem přednášek, které Český egyptologický ústav Filozofické fakulty Univerzity Karlovy spolu s rakouskými badateli pořádá. První sympozium Egypt a Rakousko I. se konalo loni.

"Toto sympozium patří do série akcí, které se snaží přiblížit společné vztahy Rakouska a Česka," řekla Navrátilová. Uvedla, že akce je především určena pedagogům a studentům z rakouských a českých univerzit. "Byli bychom ale také rádi, kdyby se sympozia zúčastnila i veřejnost. Nejde o nic akademického," doplnila.

Náplní sympozia Rakousko a Egypt II. jsou kromě objevů v egyptologii také témata o egyptské kultuře, hudbě a výtvarném umění. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována fenoménu tzv. egyptománie a souvisejícímu kulturněhistorickému vývoji.