Vokální i instrumentální polyfonie, jež zněla z benátských, boloňských, mnichovských či drážďanských kůrů na přelomu 16. a 17. století, tvořila v nastudování uměleckého vedoucího Cappella Mariana Vojtěcha Semeráda náplň koncertu. A to díla autorů, jako je Giovanni a Andrea Gabrielli, Orlando di Lasso, Heinrich Schütz, Samuel Scheidt, Michael Praetorius, Claudio Merulo, Ascanio Cavallari zvaný Trombetti či Alessandro Grandi. Koncert otevřelo Trombettiho působivé desetihlasé moteto Jubilate Deo, v jehož duchu i další skladby především velebily Hospodina.

Trombonista a umělecký vedoucí souboru Instrumenta Musica Ercole Nisini.

Trombonista a umělecký vedoucí souboru Instrumenta Musica Ercole Nisini.

FOTO: Petra Hajská

V jejich provedení se střídaly, případně spolupůsobily oba soubory. Capella Mariana se předvedla jako hlasově vyrovnané (až trio sopranistek) těleso s čistou intonací a jistotou ve vedení hlasů polyfonní spletitostí. V sólovém partu Schützovy skladby Fili mi Absalon zaujal basista Jaromír Nosek hudebně procítěným podáním. V plném dvanáctičlenném obsazení má těleso krásný sborový zvuk. K dokonalosti jejich výkonu scházela jen větší jistota a spontánnost, zahloubání do notových partů provázelo i přídavkové opakování vstupního Jubilate Deo, jež podruhé zaznělo ve větším hlasovém lesku. A snad i zřetelnější plasticita polyfonického vedení hlasů, jež zněly většinou v jednolitém, sborově „varhanním“ zvuku. Škoda také, že soubor více nevyužil (s výjimkou závěrečného moteta In ecclesiis) prostorových možností chrámu při interpretaci vícesborových skladeb.

Instrumenta Musica vynikla jako zkušený soubor s výbornými hráči. Zvuk jednotlivých nástrojů však v některých skladbách trochu zanikal předsunutím varhan a bassa continua před dechy a housle. Festivalový program pokračuje 17. července, kdy v pražském Divadle ABC nabídne taneční verzi Bachovy Kantáty o kávě.