Jde už o druhou podobnou akci. Loni rozeslali 900 pozvánek, ale pouze 20 % oslovených reagovalo pozitivně a vstoupilo do akademie. Nové členy mohou navrhovat ti současní a část pozvánek byla poslána stejným lidem opakovaně.

Z 1340 pozvánek šlo 57 procent zpěvákům, 15 procent instrumentalistům, 15 procent autorům, 8 procent producentům a 5 procent zvukovým inženýrům. Podle žánrů se týká 17 procent popu, 13 procent rapu, 12 procent „roots music“ (tradiční americké styly), 11 procent R&B a 11 procent rocku. Zbytek se týká okrajových žánrů.

Podle akademie tvoří polovinu potenciálních, tedy pozvaných členů, ženy a 41 procent je z tradičně „málo zastoupených komunit“, což je pojem, který shrnuje všechny, kteří nejsou bílí. V současnosti je v akademii 26 procent žen a 24 procent tradičně „málo zastoupených komunit“.

„Když ta čísla srovnáte s těmi uvedenými ve studii iniciativy Annenberg z roku 2019, je jasné, že nová skupina členů představuje zlepšení,“ konstatovala za Grammy Laura Segura Muellerová.