Burianova odpověď je rozdělena do pěti kapitol, zahrnujících výběr a působení nového uměleckého ředitele, tvorbu příští sezony, rozšíření sólistického souboru, obsazení kolektivních těles a úpravy organizačního řádu Opery Národního divadla a Státní opery.

„Nepochybuji o tom, že vaše spolupráce s novým uměleckým ředitelem bude, přes všechny obavy a kuloárové zprávy, plná tvůrčí radosti a povede i k vašemu tvůrčímu úspěchu,“ vyjadřuje naději Burian. Dosavadní situace tomu ale zatím příliš nenasvědčuje.

„Odpovědi nám připadají obecné, stejně jako citované argumenty pana Hansena, navíc svalují část viny na ředitelku Hroncovou, která na svou funkci rezignovala. Vyslovíme se k nim do týdne otevřeným dopisem panu ministrovi. Zatím se nevzdáváme připravenosti na stávkovou pohotovost i případnou stávku,“ řekla Právu Lenka Šmídová, předsedkyně umělecké rady sólistů. Podle ní se předsedové uměleckých rad mají setkat s Burianem ve středu.

Na ministerstvo kultury se v pondělí obrátila dopisem i Garanční rada Národního divadla, odborný poradní orgán ministra. „Zaslechli jsme informaci, že ministr chystá odvolání členů rady i ředitele Buriana, a proto jsme mu položili otázku, zda je to pravda, a pokud ano, jaké důvody ho k tomu vedou,“ řekl Právu předseda Garanční rady, rektor AMU Jan Hančil.

Podle jeho sdělení mu včera tisková mluvčí ministerstva kultury Martha Häckl potvrdila, že ministerstvo chystá provést v Národním divadle veřejnoprávní kontrolu financování projektu Společné století, v rámci něhož loni vznikla i inscenace opery Libuše v režii Jana Buriana, a vydat příkaz k ustavení Garanční rady, která je ale momentálně v první polovině svého čtyřletého mandátu, potvrzeného předchozím ministrem Iljou Šmídem.

„Takže nechápu, proč ji znovu ustavovat. Pod tím si lze představit cokoli, včetně zrušení stávající rady,“ dodal Hančil.