Poté, co komunisté získali úplnou moc, rozhodli se zasáhnout proti lidem, kteří chtěli utéci na západ. Na několika místech zřídili ještě na území Československa falešnou hranici a také falešnou úřadovnu důstojníka americké tajné služby. Když byli lidé snažící se emigrovat zadrženi lidmi v uniformě německých pohraničníků, odvedli je do falešné úřadovny, kde jim falešný agent CIA nabídl americké cigarety a whisky a vylákal z nich různé informace.

Když je převáželi do sběrného tábora, přepadli je příslušníci SNB, a vše co vypověděli, bylo použito proti nim. Němečtí pohraničníci, americký důstojník i tlumočník byli ve skutečnosti agenty StB. Stejný scénář byl opakovaně používán na několika místech, jedním z nejznámějších byly Všeruby u Domažlic.

Režisér Florian Fischer vysvětlil, že si vybral téma, protože ukazuje, jakou sílu může mít inscenace, kdy lidé podlehnou klamu, že se ocitli na německé straně hranice. „Je na tom názorně vidět, jakou sílu má divadlo. Pomohlo vynášet rozsudky smrti,“ řekl s hořkostí.

„V této historické události se sbíhá celá řada problémů, kterými se mnoho lidí zabývá i dnes,“ pokračoval režisér a dodal: „Otázka migrace, otázky, jako co vlastně jsou hranice, co je falešné, jak vyprávíme svou vlastní minulost, jak to souvisí s naším chápáním světa, a co je přijímáno jako pravda. Když se do téhle historické anekdoty ponoříme, může nám pomoci o něco lépe pochopit současnost,“ uzavřel Florian Fischer.