Klavírista a skladatel se představí v obou rolích: Zahájí večer klavírním sólem v Bachově Koncertu pro klavír a orchestr d moll. Poté přednese vlastní Koncert č. 2 pro klavír a smyčce.  Skoumal je absolventem pražské HAMU a studoval jako stipendista v USA v Dallasu a New Yorku. Stal se laureátem několika soutěží, koncertoval v Evropě, USA i v Japonsku. Jako skladatel na sebe upozornil poprvé na soutěži Pražského jara 1998, kde získal za svou kompozici cenu za nejlepší českou soudobou skladbu. Oba klavírní koncerty napsal v roce 2006, je autorem i houslového koncertu, který uvedl festival Pražské jaro v roce 2014 s Romanem Patočkou, napsal i houslovou skladbu pro Američana Shlomo Mintze.

Večer zakončí PKO Serenádou pro smyčce E dur Antonína Dvořáka. Orchestr povede hostující koncertní mistr houslista Matouš Pěruška, žák Leoše Čepického, současného koncertního mistra PKO. Pěruška vyhrál soutěž v italské Veroně 2014, loni se probojoval jako jediný Čech do finále soutěže Pražského jara.

Právo je mediálním partnerem koncertu. Další koncert PKO bude až 23. ledna 2019.