Šímova tvorba je bohatá a rozmanitá, nalézt se v ní dají snové krajiny, jemné ilustrace a grafiky i mytologická podobenství (například slavný Návrat Theseův).

Byl autorem portrétů a knižních ilustrací - spolupracoval s pařížskými nakladateli, důležité pro něj bylo i setkání s Otakarem Štorchem-Marienem, tvořil také pro nakladatelství Odeon. Šíma se podílel na vitrážích a scénických návrzích, psal recenze výstav a fejetony se svými postřehy.

Obraz Josefa Šímy s názvem ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ)

Obraz Josefa Šímy s názvem ML (Vejce, Obraz, Rovnováha, MZ)

FOTO: Michaela Říhová, ČTK

Rodák z východočeské Jaroměře (19. března 1891) byl synem profesora kresby a malíře a vnukem sochaře a kameníka. Studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole, na Akademii výtvarných umění, kde byl jeho učitelem například Jan Preisler, a na brněnské technice.

Druhým domovem se mu stala Francie. V lednu 1921 přijel poprvé do Paříže, o rok později se rozhodl, že v zemi galského kohouta už zůstane natrvalo.

Šíma je autorem barevných oken v kněžišti kostela svatého Jakuba, který je nedaleko proslulé katedrály v Remeši, korunovačního města francouzských králů. Pracoval na nich v letech 1963 až 1969. Zemřel 24. července 1971 v Paříži.

Šímovy obrazy patří na českých aukcích k nejdražším. Dosud nejdražší byl Ateliér, který se na podzim 2016 vydražil za 28,8 miliónu korun.