Během práce na úctyhodné řadě publikací věnovaných protinacistickému odboji, potrestání R. Heydricha, skupině Tři králové, ale především průběhu konce války na našem území na jaře 1945 i létu toho roku se jistě setkal s mnoha střípky, které se mu do těch velkých mozaik už moc nehodily. Přesto mají schopnost vypovídat o atmosféře doby.

A tak spojil drobné příběhy známých i zcela anonymních lidí prakticky od začátku dvacátého století až po rok 2000. Spolu se stručnými zprávami z dobového tisku se čtenář ocitne v jednom okamžiku s Emilem Háchou, Adinou Mandlovou, Josefem Mašínem, Radolou Gajdou, Závišem Kalandrou či Václavem Havlem. A může pocítit atmosféru doby a přemýšlet o tom, jak ji asi lidé vnímali.

Ukazuje se však, že pokus dojít od prvních desetiletí minulého století až k roku Charty 77 by zřejmě vyžadoval větší prostor. Přece jen příběhy z let 1904 až 1953 i díky četnosti příspěvků víc drží pospolu než potom jednotlivé poznámky z let 1968 až 2000.

Přesto patří autorovi dík, že se pokusil čtenáři nabídnout přece jen jiný pohled na náš včerejšek, než činí ti, kdo využívají jen tradiční postupy historické literatury.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: