Autor sám naznačuje, že moc věřící není, ale Bible mu připadá zajímavá. Bible odhaluje mnoho souvislostí, líčí některé skutečné události z úsvitu dějin a přes jistou zmatenost a protiřečení obsahuje hodnotné myšlenky. Biblické příběhy mají promluvit hlavně k současným dětem. Jsou takovým minimem, které by měl každý znát, pokud chce chápat evropskou civilizaci.

Autor se nevyhýbá kontroverzi. Upozorňuje na nelogičnosti a záhady. Jednoduše a srozumitelně převypravuje biblické příběhy a hledá v nich souvislosti se současným světem, což není tak těžké. Leckterý čtenář Bible asi došel k podobným závěrům a možná je i podobně svým dětem vysvětloval.

Studium historie většinou vede k poznání, že svět se v podstatě nemění a lidé jsou pořád jen lidé. Tak si i dnes při čtení biblických příběhů můžeme představovat naše vlastní psychopatické vladaře a velekněží, falešné proroky, zlatá telata a Jidáše. Jidáš ostatně nebyl až tak špatný člověk. Snad to děti pochopí a odnesou si z četby alespoň varování, že třicet stříbrných je vždy snadné přijmout, ale pak už je zatraceně těžké je vrátit.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: