Antonín Matzner se věnoval hudbě v několika směrech – byl uznávaným hudebním publicistou, autorem rozhlasových pořadů, pedagogem, ale také producentem a hudebním režisérem více než 120 alb převážně jazzu a populární hudby. Z knižních titulů největšího ohlasu dosáhla jeho monografie Beatles (1987) a nebo trojdílná Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby (1980–90), u níž byl jedním z editorů.

V roce 1983 se stal předsedou nově vzniklé České jazzové společnosti, byl i ve výborech festivalů Bratislavská lyra a Mezinárodní jazzový festival Praha, byl členem různých poradních orgánů ministerstva kultury. Založil festival Musica Iudaica, byl ředitelem Festivalu komorní hudby Český Krumlov, vyučoval předmět hudební management na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze.