Teprve v roce 2011 umístili báseň s velkou slávou na zeď vysoké školy. Básník Eugen Gomringer totiž získal na této škole cenu za poezii, a proto je báseň obrovskými písmeny napsaná na fasádě. Studentský výbor ale žádá odstranění. Problém tkví ve verši: „Ulice a květiny a ženy a jeden obdivovatel“.

”Muž, který se dívá na ulice a obdivuje květiny a ženy. Tato báseň reprodukuje klasickou patriarchální tradici v umění, v níž jsou ženy výlučně hezkými múzami, které inspirují k tvůrčím činům umělce (muže),“ stěžují si studenti.

„Navíc to ještě nepříjemně připomíná sexuální obtěžování, kterému jsou ženy denně vystaveny,“ dodal výbor.

Studenti už před časem navrhli fasádu přemalovat. Rektor Uwe Bettig je však proti. Básník Gomringer patří k nejuznávanějším autorům německé scény. V současné době probíhá soutěž, kde může každý ze studentů a učitelů podat vlastní návrh na řešení.