Ano, bylo to zvláštní doba. Na koncertě či festivalu jste mohli potkat prezidenta nebo ministra a bez problémů si s nimi popovídat. Mohli jste za pár korun vidět kapely první hudební ligy z celého světa, a to téměř sedm dní v týdnu.

Publikace Kmeny 90 (BiggBoss, Yinachi, 999,- Kč), která uzavírá trojdílný projekt mapující sociální komunity i subkultury, se ohlíží prostřednictvím dvaceti pěti kapitol za tímto divokým obdobím. Duchovní otec knihy, hudebník, raper a výtvarník Vladimir 518, si tentokrát vytyčil úkol popsat kulturně společenský kvas přelomu dvou etap. Doznívající totalitní a nastupující liberální.

V předmluvě zdůraznil, že knihu nelze brát coby retro nostalgický počin idealizující minulost. Jde totiž o velmi přesný, obsáhlý a výtvarně precizní dokument existence sociálních struktur, formujících i dnešní společnost.

Kniha si všímá především ideových kořenů a okolností vzniku jednotlivých struktur. Ačkoli mluví o městských subkulturách, je třeba podotknout, že mnohé společenské proudy se neomezovaly pouze na městské aglomerace, ať už jde třeba o výtvarníky, nebo v hudebním světě metalisty. Je dobře, že každou kapitolu psal jiný autor, většinou s těsným vztahem k té které subkultuře, a doplnil ji i rozhovorem s jedním či dvěma členy kmene. Některé příspěvky jsou výčtem zásadních událostí, jiné historickým exkursem a další téměř fanzinovým příspěvkem plným slangových termínů. Tato literární roztříštěnost je však pro čtenáře velmi osvěžující, protože se musí neustále adaptovat na další styl a nezabředá do suchopárné nudy.

Malé nepřesnosti

Obsahově kniha vystihla podstatu dané doby a nezapomněla na žádnou z tehdejších důležitých subkultur. Pokud některé autoři vynechali (například vodáky, historické šermíře, fotbalisty Hanspaulské ligy nebo narkomany), je to spíše z důvodů rozsahu než z neznalosti.

V některých textech se objevují malé nepřesnosti. Pavla Jonssonová například píše (kapitola Alternativa), že Support Lesbiens hráli pop rock. Ovšem v devadesátých letech se kapela kolem zpěváka Kryštofa Michala věnovala syrovému a tehdy aktuálnímu crossoveru. Ale to jsou pouze drobnosti, které nemají na podstatu věci výrazný vliv.

Kmeny 90 nicméně přesto představují ojedinělou publikaci. Může totiž sloužit nejen pro pobavení, ale i pro odborné studium alternativních životních stylů, stojících v opozici proti tomu většinovému.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: