Zimbardův pokus provedený roku 1971 vstoupil do dějin psychologie, protože dokázal, jak se pod vlivem určité situace a v rámci určitého systému v obyčejných lidech probouzí zlo. Experiment, při němž byli dobrovolníci z řad studentů náhodně rozděleni na vězně a dozorce a trávili společně čas ve fingovaném vězení ve sklepě Stanfordovy univerzity, musel být po šesti dnech předčasně ukončen kvůli krutému a brutálnímu chování mezi oběma skupinami dobrovolníků.

„Několik skutečných filmů bylo podle něj i natočeno,“ rozvádí Zimbardo kinematografický pohled na svůj slavný počin. „Měli jsme scénu – podzemí Stanfordovy univerzity, měli jsme role – vězně a dozorce, i kostýmy – vězeňské obleky a uniformy dozorců. Takže svým způsobem to bylo všechno nereálné, ale na druhou stranu se ten pokus stal pro účastníky až příliš skutečným.“

Mnozí dozorci byli zlí neobyčejně vynalézavým způsobem.Philip Zimbardo

Když skončili, sedli si prý s vězni i dozorci a řekli si, že všichni dělali špatné věci. „Mnozí dozorci byli zlí neobyčejně vynalézavým způsobem, mnozí vězni, pokud se sami psychicky nezhroutili, zase nikdy nepodali pomocnou ruku svým spoluvězňům a konečně já jsem celé to utrpení umožnil. Proto bylo důležité všechno si na konci rozebrat, abychom se dál necítili provinile. Když sundáte uniformu a sluneční brýle, vystoupíte ze své role a stanete se zase studentem. Následující týden už zase všichni chodili do školy. Na tom pokusu je i po pětačtyřiceti letech zajímavá proměna charakterů, to, jak herec dokáže splynout se svou rolí.“

Luciferův efekt

Zimbardo zasvětil velkou část profesní kariéry zkoumání zla a své závěry shrnul do knihy Luciferův efekt (česky vydala Academia, 2014). Nezůstal však jen u toho. Založil sdružení Heroic Imagination Project s cílem podporovat v člověku to dobré a probouzet v mladých lidech hrdiny všedního dne.

„Spolupracujeme se středními školami v mnoha evropských zemích, v Maďarsku, Polsku či Itálii, chystáme se na Slovensko,“ vypočítává Zimbardo. „A v Praze mnozí lidé projevili zájem také, takže ten projekt určitě spustíme i v České republice.“