Aukce přesto nepřekonala prodejní cenu Kupkova obrazu Étude sur Fond Rouge (Studie na červeném pozadí), který v roce 2013 v Londýně našel kupce za více než 62 milióny korun včetně poplatků, což je stávající rekord za malířovo dílo. Po nynější aukci se bude další Kupkovo dílo dražit v listopadu - švédská aukční síň nabízí mnohokrát reprodukované a taktéž rané dílo L'Envolée (Vzlet).

Obraz Formes allongées vznikl v rozmezí let 1912 a 1914. Pochází z privátní lucemburské kolekce, do níž bylo zakoupeno přímo od autora. Veřejnosti poté bylo představeno jen jednou, v roce 1965 na výstavě současného umění ze soukromých lucemburských sbírek, v jejímž katalogu je i reprodukováno.

Agentura Artplus uvádí, že práce pravděpodobně nebyla neznámá ani českému prostředí. Obraz byl zřejmě vystaven na částečně prodejní Kupkově retrospektivě v roce 1946 v Mánesu. V katalogu je olej totožných rozměrů, pocházející z roku 1919 a nazvaný Studie: tvary vytažené.

Rané Kupkovy malby jsou dnes na mezinárodním aukčním trhu raritní. S výjimkou obrazu Tvar modré, který před čtyřmi lety dražila společnost Adolf Loos Apartment and Gallery, aukční prodeje zprostředkovávala vždy některá z poboček Christie’s nebo Sotheby’s. Tvar modré má rekord českých aukcí; včetně provize se prodal za 57,42 miliónu korun.