To znamená, že na jeho program se dostávají četné další druhy a poddruhy současného divadla, činohře často vším velmi vzdálené. Současné divadlo se ovšem vyznačuje ohromnou rozrůzněností podob inscenací i rozvrstvením zájmů diváků. Proto je jaksi přirozeně repertoár Jiráskova Hronova, jehož 86. ročník v rodném městě Aloise Jiráska v pátek začal, značně různorodý a vyvolává řadu debat a diskusí.

prof. PhDr. Jan Císař, CSc

prof. PhDr. Jan Císař, CSc

FOTO: Ivo Mičkal

Přesto však má tato „mezidruhovost“ velkou pozitivní hodnotu: ukazuje totiž ve velké šíři schopnost amatérského divadla vyrovnávat se s novými podněty v oblasti divadelní tvorby a zároveň dovoluje předvést v programu Jiráskova Hronova i trvalé a řekněme tradiční hodnoty českého divadelního amatérismu.

Jiráskův Hronov je prostě celek poznání, schopností, obyčejů a mravů, jejž netvoří jen podoba inscenací, ale skrývá v sobě i hlubinný smysl té aktivity, která se kdysi nazývala ochotnictvím a dnes nese pojmenování amatérské divadlo.

Obraz stavu amatérského divadla

Z jistého hlediska je ona rozrůzněnost a rozvrstvenost programu Jiráskova hronova také projevem současnosti této tradice. Je svým způsobem obrazem stavu českého amatérského divadla, jež zachovává i dočasně nebo trvale platné zvyklosti, to, co bylo a pro mnohé soubory stále je běžné a obvyklé – včetně určitých konvencí rituálů.

V tomto kontextu Jiráskův Hronov nikdy nemůže být jen „výkladní skříní“ amatérského divadla předvádějící nejkvalitnější amatérské inscenace a experimentální novátorské výboje ani jen především jakousi festivalovou atrakcí, která bude úspěšně vydělávajícím podnikem. Marná sláva: své amatérské (ochotnické) tradice znamenající hlubinné zakotvení v prožívání a sdílení pospolitosti se vzdát nemůže.

To by nejenom přestal být Jiráskovým Hronovem, ale vyhnul by se i možnosti posuzovat posuny a proměny podob amatérského divadla dneška, jeho současné působení.

Jiráskův Hronov to prostě v přítomnosti nemá a ani v budoucnosti nebude mít jako „mezidruhová přehlídka“ svým postavením mezi tradicí a novátorstvím snadné. Ale na druhé straně: právě to utváří jeho výsadní a mimořádnou pozici, jíž se nemůže chlubit žádná jiná přehlídka amatérského divadla.

Věřme, že jeho letošní 86. ročník tuto mimořádnost svým duchem udrží.

(Autor je divadelní teoretik, historik a pedagog)