Tournierovým nejproslulejším dílem se stal román Král duchů z roku 1970, který několikrát vyšel i v českém překladu. Za tuto knihu dostal Goncourtovu cenu, již desetičlenná akademie každoročně udílí nejlepšímu francouzsky psanému literárnímu dílu. Toto ocenění je považováno za nejprestižnější v rámci francouzské literatury.

Literární vědci považovali jeho románovou tvorbu vystavenou na tradičních vypravěčských postupech a jednotném ději za protiklad takzvaného nového románu, což byla tvůrčí metoda uplatňovaná v polovině minulého století skupinou francouzských autorů.

Mezi Tournierovy další známější knihy patří román Pátek aneb Lůno Pacifiku z roku 1967, kteří čtenáři deníku Le Monde zařadili mezi stovku nejvýznamnějších knih minulého století. Do češtiny byly přeloženy například i romány Meteory či Kašpar, Melichar a Baltazar.

Tournier napsal rovněž řadu esejů, povídek či knih pro děti.