Prodaným dílem na aukci nazvané Umění 20. století – jiný pohled je podle portálu aukční síně olej z roku 1967 o velikosti 130 krát 180 centimetrů nazvaný Tři události. Obraz byl dosud v jisté soukromé sbírce ve Švýcarsku. Nového majitele Sotheby’s neupřesnila.

Mikuláš Medek (1926–1974) byl vnukem impresionisty Antonína Slavíčka. Zaujímá podle odborníků díky originalitě projevu, hloubce významu a nevšední spiritualitě svého díla jedno z předních míst v českých dějinách poválečného umění a svou uměleckou nezávislost a duchovní rozměry prokázal i za komunistického režimu.