Dřevěný betlém, kterýje pět metrů vysoký, pět metrů široký, tři metry hluboký a tvoří jej 75 postav, z nichž nejstarší datují památkáři do roku 1680, je ojedinělý i neustálou obměnou výjevů v závislosti na změně liturgické doby.

"Od příštího pondělí bude betlém ukazovat biblický výjev Uvedení Páně do chrámu, který nahradí dosud každoročně ukazovaný Útěk do Egypta. Výjev jsme obnovili podle dochovaných historických fotografií," uvedl páter Přemysl Faměra. V tomto týdnu betlém představuje příchod Tří králů. Od Štědrého dne do 5. ledna betlém ukazoval narození Ježíška.

Opravený betlém by chtěl kynšperský duchovní v kostele trvale vystavit v zaskleném prostoru. Dosud byl každoročně vystavován pouze od 24. prosince do 2. února.