Potrvají do konce srpna. Podle ředitele galerie Daniela Nováka na ně naváže mimo jiné například výstava kreseb a maleb světově proslulého fotografa Jaroslava Rösslera. V kostele Povýšení sv. Kříže bude probíhat výstava fotografií Jindřicha Štreita Brána naděje.

Těžištěm výstavy věnované tvorbě Jakuba Schikanedera jsou díla ze sbírek Národní galerie v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Stěžejní část představují Schikanederovy nejtypičtější obrazy, zachycující melancholické nálady pražských zákoutí.