Podíl beletrie na celkovém počtu vydaných knih byl přibližně stejný jako v předchozím roce. Loni to bylo 5129 textů, předloni 5190.

Vyšším počtem vydávaných titulů a zároveň nižšími náklady jednoho titulu nakladatelé často reagují na stále dražší výrobu knih. Do nákladů na výrobu knih se promítá i DPH, která se u knih léta zvyšovala až na 15 procent, tato sazba platila od roku 2013. Od začátku letošního roku platí snížená desetiprocentní sazba. Knihkupci a nakladatelé její zavedení přivítali, ale upozorňují na to, že i po snížení patří tuzemská sazba DPH na knihy k nejvyšším v Evropě.

Průměrná cena knihy v ČR je podle odhadů svazu knihkupců asi 240 korun. Z konečné ceny knihy činí knihkupecký rabat průměrně 34 procent, v případě zahraničních knih je to 30 procent, u učebnic 27 procent. Počet neperiodických publikací poskytla Národní knihovna. Statistika nezahrnuje elektronické knihy. Počet vydaných e-knih lze odhadnout podle čísel přidělovaných publikacím Národní agenturou ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslo knihy). V její databázi bylo před rokem přes 15 000 elektronických titulů.

E-knihy na vzestupu

Svaz českých knihkupců a nakladatelů ve své zatím poslední zveřejněné zprávě o českém knižním trhu uvádí, že elektronické knihy vydávalo v roce 2013 v Česku přibližně 220 nakladatelů; celkem je v ČR více než 2500 nakladatelů. Svaz odhaduje, že loni se v Česku prodal milión e-knih.

V tradiční tištěné podobě loni vyšlo 1962 dětských knih; předloni jich bylo 2031, meziroční nárůst 2012/2013 ale činil 330 titulů. Učebnic vyšlo loni 506, předloni 483. Z celkových 6355 loňských překladových děl má tradičně největší podíl angličtina (3344 titulů).